På tisdagen presenterade Saab sin delårsrapport och tillkännagav samtidigt att bolaget vill ta in 6 miljarder kronor i en nyemission. Bolaget redovisar en förlust före skatt på 103 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018. Det kan jämföras med vinsten på 333 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Omsättningen steg till 6 419 miljoner kronor, från 6 158 miljoner kronor. Orderingången steg till 4 519 miljoner kronor, från 3 701 miljoner kronor ett år tidigare.

Saabs vd Håkan Buskhe ser, trots förlusten, ljust på framtiden – inte minst sedan det blev känt att det amerikanska flygvapnet beställer 351 skolflygplan av typ T-X. Enligt Buskhe kommer beställningen att få stor betydelse för Saab.

– Det är ett stort erkännande för Saab och våra ingenjörer. Vi har en produkt tillsammans med Boeing som kommer att användas av alla piloter i det amerikanska flygvapnet. Det är nästan så man får nypa sig i armen. Affären kommer att ta oss mot våra tillväxtmål och våra lönsamhetsmål, säger Saabs vd och fortsätter:

Artikelbild

| Det amerikanska flygvapnet har beställt 351 exemplar av skolflygplanet T-X. Men det kan bli fler, enligt Saabs vd.

– Det finns en annan sak som vi inte ska underskatta: Vi kommer att få en helt annan relation till våra underleverantörer utifrån att vi kommer att ha en högvolymsprodukt. Det innebär att vi förhoppningsvis kommer att utveckla våra relationer med underleverantörerna i positiv riktning. Framför allt får vi en mycket starkare relation till USA.

Saab och samarbetspartnern Boeing ser en stor marknadspotential för T-X. På sikt kan det handla om så mycket som 2 000 flygplan.

– Jag gör samma bedömning som Boeing. USA har fler än 1 000 exemplar av skolflygplanet T-38 som ska bytas ut. Det kan handla om den nivån för T-X i USA. Sedan tror jag att det finns en lika stor potential i resten av världen. Vi får en support från den amerikanska regeringen när det gäller internationell försäljning. Det ska inte underskattas.

Så potentialen ligger på 2 000 flygplan?

Artikelbild

| Saabs vd Håkan Buskhe anser att bolaget är i slagläge inför framtiden.

– Ja, jag tror det över tiden. Jag gör ingen annan bedömning än Boeing gör. T-X är mycket likt ett stridsflygplan och kan simulera olika typer av stridsflygplan. Träningen är en avgörande fråga om man ska kunna utnyttja de framtida stridsflygplanens kapacitet. Många stridsflygplan, förutom Gripen, är väldigt dyra att flyga.

Affären är bra för Saab, men är den även bra för Linköping?

– Självklart, även om planen som ska levereras till det amerikanska flygvapnet ska tillverkas i USA. Det här skapar ekonomiska förutsättningar framöver, det skapar en vidareutveckling av vår förmåga. Det är otroligt viktigt. Jag tror även att synen på Saab förändras när vi får börja leverera spetsiga flygplan till US Air Force. Då kommer man in i en annan diskussionsnivå med andra potentiella kunder när det gäller andra produkter.

Varför gör Saab en nyemission på 6 miljarder kronor?

– Vi har vuxit mycket de senaste åren och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på Saabs produkter och system. Vi har en rekordhög orderstock och vi gör det här för att stödja bolagets fortsatta tillväxt. Det är något väldigt offensivt som styrelsen föreslår.

Hur är det att vara vd på Saab i det här läget?

– Det är alltid roligt att vara vd på Saab. Vi har otroligt duktiga medarbetare och vi har en bra stämning i bolaget. Vi har en helt annan position nu på flygsidan och den ska vi utnyttja framåt. Saab är i slagläge, säger Håkan Buskhe.

Saabs andel i den första T-X affären beräknas vara värd 25 miljarder kronor, uppger Buskhe.