Så ska Berga bli ännu tryggare

Stångåstaden går vidare med sin satsning på tryggare bostadsområden och stadsdelsutveckling. Nu har turen kommit till Berga.

14 september 2018 05:00

Att skapa ett attraktivt område där de boende trivs och känner sig trygga är en win win-situation för alla inblandade, både boende och fastighetsägare, konstaterar Jan Österlind (S), ordförande i Stångåstaden.

Liknande projekt har tidigare drivits i Skattegården och i Ryd. Men alla områden har sin speciella karaktär, konstaterar han. Därför genomfördes en förstudie i Berga under våren, i syfte att peka ut riktningen på trygghets- och utvecklingsarbetet. Bergabor har fått ge sin syn på saken bland annat via gårdsträffar. Totalt nåddes runt tusen personer och Stångstaden fick in drygt 600 förbättringsförslag. Några har kunnat åtgärdas direkt , andra kommer att ta lite längre tid.

– Ja, det är ju exempelvis skillnad på att sätta dit en parkbänk jämfört med att åtgärda trafiken, säger Jan Österlind.

Utöver ägardirektiv om att utveckla bostadsområdet så har Stångåstaden självklart också ett egenintresse i att förbättra området genom att skapa trygghet och trivsel och se till att det hålls rent och snyggt eftersom allt sådant påverkar fastighetsvärdet, påpekar Österlind.

I Berga är utgångsläget bra. I en kundundersökning genomförd 2017 uppgav 78,6 procent av de tillfrågade att de kände sig trygga.

– Men det finns ju också olika sorters trygghet utöver den sociala, som ekonomisk trygghet, säger Mia Powalko projektledare sedan i våras, för stadsdelsutvecklingsprojektet.

I Berga har Stångåstaden 1 200 lägenheter och mångdubbelt fler hyresgäster. Arbetslösheten är hög och Stångåstaden har som ambition att bryta den ekonomiska otryggheten – som ofta följer med arbetslöshet – genom att hjälpa fler till sysselsättning.

Därför har de nu en ny plan. I oktober drar ett övergripande projekt med fokus på sysselsättning – som involverar Skäggetorp, Ryd och Berga – igång. Målet är att få fler i arbete, i egenföretaganden eller i egenfinansierade studier.

Men Stångåstaden är på intet vis någon arbetsförmedling, påpekar Jan Österlind. Däremot, säger han, har Stångåstaden som företag stora kontaktytor och kan därför bättre än många andra hitta praktikplatser inom olika områden.

En projektledare är anställd och tillträder första oktober och just nu söker man efter lämplig lokal någonstans i Ryd eller i Skattegården.

– Vårt mål är att ha femtio deltagare om året. Det kan tyckas lite, men femtio är en bra början, säger Jan Österlind.

annika.ekstedt@corren.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa