Därför får LiU nära 100 miljoner

Tre forskningsprojekt vid Linköpings universitet får 95 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

13 april 2016 08:32

Forskarna som leder de tre projekten är Magnus Berggren som får 34,8 miljoner, Patrick Doherty, 27 miljoner, och Erik Janzén, 33,6 miljoner kronor.

Janzén har forskat om halvledare i 15 år. Pengarna ska användas för att ta fram nya sätt att tillverka III-nitrider, halvledare som används i högfrekvenselektronik. Mobila basstationer och radarsystem är ett par tillämpningsområden.

– Vi ska bland annat involvera en kanadensisk forskare som kommer till LiU tre månader om året, berättar Janzén.

Det finns idag ungefär 50 personer på LiU som jobbar med halvledare – nitrider, kiselkarbid och grafen.

– Pengarna från SSF är mycket viktiga för oss. Vi hade hoppats få dem, men man kan aldrig veta, säger Erik Janzén.

Magnus Berggren får 34,8 miljoner kronor för projektet "smart internt kroppsnätverk".

Berggren har nyligen berättat i Corren om sin forskning där han lyckats skapa ett elektroniskt nätverk inne i en växt. Han sade då så här om vad forskningsresultaten kan komma att användas till:

– Om vi kan göra elektronik som i framtiden ser ut som växter så är det av godo. Då slipper vi mycket av tungmetallerna som används i dagens elektronik. Vi försöker göra elektronik på biologins villkor. Om 20, 30 år kanske vi kan slänga elektronik på komposten.

På sikt finns det också förhoppningar om att det ska gå att utvinna energi ur levande plantor, tack vare forskningen vid Linköpings universitet.

Patrick Doherty får 27 miljoner kronor till projektet "Robotassisterade hastigt bildade kunskapsnätverk". Doherty har utvecklat styrsystem för obemannade flygplan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin