Nu får äldreomsorgen en app

Linköpings kommun sjösätter nu en helt ny app inom äldrevården. Appen kan samla olika levnadsminnen digitalt, i form av till exempel gamla bilder. Den kan också öka kontakten mellan vården, de äldre och anhöriga. Tekniken har utvecklats av IT-företaget Indentive i Mjärdevi.

1 oktober 2017 16:00

Den senaste tiden har appen testats på flera äldreboenden i Linköping, många ser den som ett stort steg framåt eftersom den ökar flexibiliteten.

– Det är viktigt att samla kunskap om individernas bakgrund, om vad de har gjort tidigare i sitt liv vad de har för minnen med sig. Det har vi stor nytta dagligen. Men sådan information har vi ofta fått dokumentera med bara text på papper och som vi sedan förvarat på ett skyddat ställe, berättar Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare.

Indentive har utvecklat appen Levnadsberättelser tillsammans med bland annat Linköpings kommun och Lärcenter. Appen, som även kallas "Mina bästa stunder", samlar enkelt minnen och bilder i ett format som gör att både anhöriga, personal och individ kan använda materialet. Anhöriga kan även logga in hemifrån och lägga till bilder och information.

– Och personalen kan lägga in ny kunskap som är viktig för personen i dagsläget. En person som har nedsatt minnesfunktion kan stimuleras positivt genom bilder och musik. Och kunskapen om till exempel vilken musik som personen gillar är jätteviktig i det dagliga arbetet, säger Linda Collin, planeringsledare.

– Vi tror inte att det här blir ännu en uppgift att hålla reda på för personalen. Vi tror i stället att appen och surfplattorna kommer att stimulera till goda samtal och positiva stunder i vården. Att få mera kunskap om personerna och att kunna visa saker som vi vet att de gillar är trygghetsskapande, och utvecklande, fortsätter hon.

Under 2018 ska samtliga boenden inom äldrevården köpa in ett antal surfplattor och införa det nya arbetssättet. Kommunen har ett fyraårsavtal med Indentive, värt 450 000 kronor. På fredagen hölls en utbildning med IT-bolaget för ett antal undersköterskor som blir tidiga med att använda surfplattorna skarpt i verksamheten. Undersköterskorna Simon Flintzeberg och Petra Svensson tror på idén:

– Det här kommer att hjälpa oss mycket, säger Petra.

– Vi använder redan paddor på vår enhet, säger Simon. Våra omsorgstagare vill gärna att vi hjälper dem att ta fram ett Youtube-klipp eller en låt. Det här är ett jättebra hjälpmedel för att kommunicera.

Indentive har bland annat utvecklat en samlande plattform för olika smarta IT-lösningar inom vården, hemmet och staden. Vd:n, Lars-Thomas Rasmussen, säger att han är särskilt nöjd med den här typen av teknik.

– Teknik är ju som bäst när den gör nytta. Den ska inte vara ett hinder. Det är när man kombinerar internet och surfplattor med annan teknik och verksamhet i olika miljöer som det uppstår fantastiska möjligheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa