Många vill ha ny järnväg

Samtliga kommuner och regioner som på ett eller annat sätt får nytta av en höghastighetsjärnväg samlas i Malmö under fredagen. De ska diskutera hur en ny järnväg kan finansieras.

1 februari 2018 17:00

Konferensen – som varar en dag – hålls i Malmö och kommer att samla cirka 300 personer. De flesta är från kommuner och regioner men på gästlistan finns en bred spridning av kompetenser.

Konferensens mål är att hitta gemensamma argument för att kunna påverka regeringen i riktning mot att sätta igång bygget.

Knäckfrågan är hur järnvägen ska betalas.

Från Norrköpings och Linköpings kommuner samt Region Östergötland finns 14 representanter på gästlistan. En av dem är Mats Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen.

– Genom att vi träffas så kan vi visa vilken betydelse en sån här järnvägssatsning har. Om vi kan visa att det finns en stor enighet kring en snabb satsning på järnvägen så kan det vara ett viktigt sätt att påverka staten. Vi vill markera den enighet som finns och uppmärksamma frågan ytterligare, säger han.

Konferensen kallas "Byggstart Sverige 2018" och har rubriken "Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?"

Höghastighetsjärnvägen är tänkt att gå från Stockholm och förgrena sig i Jönköping mot Malmö och Göteborg. Ostlänken är en första etapp i detta projekt som ska gå mellan Järna och Linköping.

Arrangörerna av "Byggstart Sverige"

Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan, Europakorridoren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa