Lönen höjs till tio kronor per timme

Det är kvinnor utsatta för våld i nära relationer och för hedersförtryck samt personer som deltar i daglig verksamhet som omsorgsnämnden vill satsa extra miljoner på i sin budget 2019.

27 april 2018 10:30

Linköpings kommun har varit en av de kommuner som betalade väldigt låg ersättning till deltagare i dalig verksamhet, fem kronor i timmen och flera protesterade mot det. Nu vill omsorgsnämnden fördubbla den ersättningen, habiliteringsersättningen, till tio kronor i timmen.

Nämnden vill också att deltagarna ska få betalt för varje närvarodag i verksamheten, inte som hittills för högst 20 dagar oavsett hur många arbetsdagar en månad har. Habiliteringsersättning betalas ut till de personer som har beviljats insatsen daglig verksamhet, enligt Lagen om stöd och service, LSS. Det rör sig om mellan 650 och 680 personer i Linköping.

– Linköping låg lågt i förhållande till riksgenomsnittet som är på åtta, nio kronor. Nu ska vi vara över den nivån, säger Thomas Bystedt (L), omsorgsnämndens nya ordförande efter Daniel Andersson.

Nämndens kostnad för habilitering ökar från 2,8 miljoner per år till 6,1 miljoner kronor och det ska finansieras med ett statsbidrag som regeringen har öronmärkt för ändamålet. Den nya ersättningsnivån kommer att gälla från och med 1 juni i år.

Omsorgsnämndens årsbudget ligger på drygt en miljard kronor, men nämnden vill utöka budgetramen med 22,3 miljoner kronor. I sitt budgetförslag vill omsorgsnämnden satsa extra bland annat på arbetet mot våld i nära relationer och mot hedersförtryck, och på etablering av nyanlända ungdomar.

– Vi har sett att det finns behov av flera bostäder till kvinnor och barn som behöver akut boende. Vi vill skaffa fler, säger han.

Det är kommunfullmäktige som i juni fattar beslut om nya budgetramar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa