Logerna i Saab Arena var svåruthyrda

Vem betalar de tio loger i Saab Arena som kommunen övertog från LHC förra året? Den frågan ställer sig kommunalrådet Christian Gustavsson (M).

21 mars 2017 19:30

Logerna var en del i det avtal mellan kommunen och LHC som tecknades förra året. Det var då kommunen köpte konstgräs – som låg på mark kommunen redan ägde – för 5,2 miljoner. Oppositionen, framförallt (M), var mycket kritisk till hela affären.

I samma avtal ingick också att kommunen, genom det kommunala bolaget Visit Linköping skulle hyra tio loger i Saab arena av LHC. Tanken är att de ska hyras ut vid stora arrangemang och därmed generera pengar.

Nu har det inte gått helt enligt planerna eftersom logerna inte gått att hyra ut. Istället fattas det nu en halv miljon kronor (500 000). Det hävdar kommunalrådet för oppositionen, Christian Gustavsson som också sitter med i styrelsen för Stadshus AB. Han vill nu ha svar på frågan vem det är som ska betala.

Svaret, enligt kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund är att betalningsansvaret vilar på Visit Linköping.

Men Visit Linköping har, enligt bolagets VD Johan Rustan, i en kalkyl visat kommunstyrelsen att det är svårt att få ihop pengarna till logehyran. Om pengarna ändå ska ut innebär det att andra delar av bolagets verksamhet påverkas.

– Ägarna kan i och för sig också tillåta oss att gå med minusresultat, säger Johan Rustan.

Kristina Edlund är medveten om situationen och säger:

– Vi ska följa upp det här i vår ägardialog med Visit Linköping och också följa beslutet som fattades på kommunstyrelsen om hyran av logerna.

Är detta ett sätt att stötta LHC?

– Nej, vi har skrivit ett vanligt avtal med LHC och i det har Visit Linköping en del.

I sammanhanget kan nämnas att logerna – lite beroende på hur scenen placeras – ligger bakom scenen. I klartext betyder det att det går att titta på hockey i logerna, men långt ifrån alla andra stora arrangemang. När Håkan Hellström i december stod på scenen då gick logerna exempelvis inte att använda.

Är det värt, Christian Gustavsson, att bråka om så förhållandevis lite pengar som en halv miljon om året?

– Det är en liten summa pengar. Men det är så uppenbart att man vill gömma undan en kostnad för att hjälpa LHCs ekonomi. Till detta så kommer alla tidigare avtal. Någonstans måste vi få en bild av helheten. Det kan inte fortsätta så här.

Christian Gustavsson säger sig inte ha något problem med att kommunen sponsrar och stöttar LHC. Han ser ett marknadsföringsvärde både för kommunen och för kommunens bolag.

– Men jag vill att det ska redovisas offentligt. Nu smygs det undan, säger han.

Kommunledningskontoret fick under 2016 i uppdrag att redovisa vilka ekonomiska förehavande som kommunen och kommunens bolag har med LHC.

Kommundirektör Paul Håkansson – som tillträdde långt efter det beslutet – försäkrar att en sådan rapport ska levereras.

– Jag är medveten om att en sådan sammanställning ska göras, men däremot kan jag inte säga när den kommer, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa