Kommunens överskott: 320 miljoner

320 miljoner kronor. Så stort blir överskottet när Linköpings kommun presenterar det preliminära bokslutet för 2017. Men allt är inte frid och fröjd.

9 februari 2018 14:09

Förra året hade Linköpings kommun en omsättning på knappt 10 miljarder kronor – eller 9,8 miljarder kronor för att vara mer exakt – och då är inte resultatet för kommunens bolag inräknat. Det preliminära resultatet för kommunen är positivt och uppgår till 320 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av den kommunala verksamhetens bruttokostnad.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina Edlund är nöjd:

– Vi har ordning och reda i kommunens ekonomi och vi har länets lägsta kommunalskatt. En bra ekonomi är viktigt för att säkerställa att vår välfärd kan hålla en god kvalitet i framtiden, säger hon.

Linköpings kommun har inga lån och stora avsättningar har kunnat göras för framtida pensioner. Men det finns även orosmoln. De kommunala nämndernas samlade överskott uppgår visserligen till 62 miljoner kronor jämfört med budget. Det finns dock nämnder som prognosticerar underskott. Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott på 20,6 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för lokaler, särskola och särskolefritids. För barn- och ungdomsnämnden finns även en osäkerhet kring hur stora statsbidragen blir i år. Även omsorgsnämnden och utförarnämnden redovisar underskott.

Socialnämnden redovisar däremot ett betydande överskott – men det beror bland annat beror på retroaktiva ersättningar från Migrationsverket.

Oppositionsrådet Paul Lindvall (M) andas inte lika stor optimism när det gäller kommunens ekonomi som Kristina Edlund.

– Kommunens ekonomi är dopad med statsbidrag. Jag oroar mig för de kostnader som kommunen kommer att få när det gäller till exempel integrationen under de kommande åren. Det är en jätteutmaning. Många av statsbidragen är tillfälliga, säger Lindvall.

Linköpings kommun har 9 389 anställda som uppbär månadslön. Det är en ökning med 437 personer på ett år. Fler barn och elever i förskola och grundskola har krävt – och kommer att kräva – mer personal. Övergångar av verksamhet från privata utförare till kommunala utförare har också bidragit till att antalet anställda har ökat.

– Linköpings kommun växer och vi behöver anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor, förskolelärare och lärare, säger Kristina Edlund och fortsätter:

– Det är en utmaning att hitta all kompetent personal som vi behöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa