Bredden på frågor som tas upp är stor. Såklart är trafiksäkerhet en stående punkt och så är även miljöfrågor på en rad olika sätt.

Årets program innehåller nära 90 olika sessioner med workshops och föreläsare för de cirka 1700 besökarna.

Det inledande temat för årets upplaga av Transportforum var "Elektrifiering – möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen". Där diskuterades det effektivare fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. En väg för det är elfordon.

Artikelbild

| "Män kör mer bil än kvinnor, kvinnor är bättre på att använda allmänna kommunikationer. Det vore klokt att satsa lika mycket på kvinnors och mäns resor" säger Eva Lind-Båth från nätverket Jämnställdhet i transportnäringen.

– Hållbarheten äter sig in överallt numera. Lyckas man förstå hur människorna tänker går det att få fler att cykla och då kommer vi långt med klimatmålen. Det gäller att få bort hindren, som ofta är mest mentala, säger Martin Ström från Tyréns.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har under åren tagit fram stora mängder data. Bland annat framkom att mellan åren 2007 och 2012 omkom 153 cyklister och mer än 44 000 skadades så illa att de behövde uppsöka akut sjukhusvård.

Forskarna anser att förbättrad halkbekämpning och dubbdäck i kombination med hjälmanvändning är de viktigaste åtgärderna för att minska antalet allvarligt skadade cyklister.

– Vi har sett i våra mätningar att Stockholmscyklister fick en ökad hjälmanvändning efter kampanjer om cykelsäkerhet. Det är ett sätt att säkerställa att åtgärder verkligen får tänkt utslag, säger Stefan Eriksson från Trafikia AB.

Artikelbild

| "Vi är bra på att mäta, alltså att reda ut resultatet av bland annat politiska beslut som elcykelbidrag" säger Stefan Eriksson, Trafikia AB

Andra effektiva åtgärder är att städa bort lösgrus och bygga separata cykelbanor med säkra övergångar.