Här ökade nyföretagandet mest

Nyföretagandet i Linköping minskade under 2016, visar färska siffror från Nyföretagarcentrum. Samtidigt ökade Norrköping mest följt av Söderköping och Vadstena.

24 februari 2017 15:30

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum och Bolagsverket, presenteras statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i landets samtliga kommuner och län.

Mätningen gäller antalet nystartade företag per tusen invånare och gäller bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

För Östergötlands del var 2016 en liten ljusning jämfört med 2015 med en ökning från 2 154 företag till 2 247, en förbättring med 4,3 procent och sammanlagt 5,0 företag per tusen invånare.

Norrköping toppar länslistan med ökning på 17,1 procent vilket ger 5,7 nystartade företag per tusen invånare.

Motsvarande siffror för Söderköping är 16,2 procent (5,5 företag) och för Vadstena 13,9 procent (5,6 företag).

Linköping backade och presenterade 5,3 företag per tusen invånare vilket motsvarade ett minus på 1,4 procent jämfört med 2015

Motala landade på 4,5 företag, en uppgång med 2,6 procent.

Erik Åqvist på Nyföretagarcentrum i Linköping menar att siffrorna är aningen missvisande när det gäller den företagsanda som råder i Linköping.

– Det är lätt att misstolka tillbakagången, men man ska inte stirra sig blind på mätningen, säger han.

– Tillväxten i Linköping är enorm och vi slår till exempel rekord när det handlar om antalet nystartade aktiebolag.

– Vi har också fler besök på Nyföretagarcentrum än någonsin tidigare och det är folk som har bärkraftiga idéer som kommer till oss för att få rådgivning.

Ingela Gullstrand på Nyföretagarcentrum i Norrköping småjublar över den egna kommunens siffror.

– Förra året var ett bottenår. Nu ser det ljusare ut. Det byggs mycket och många av våra nyanlända är företagare som börjar komma igång med sina verksamheter, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa