Vi har tidigare skrivit om att Linköpings kommun gjort en så kallad områdesbestämmelse för natursköna Vårdsberg – som ligger öster om Linköping – för att underlätta nybyggande. I den pekas ut de delar i Vårdsberg som ska skyddas och bevaras samt de delar i området där det får byggas nytt. För nybyggandet kommer det inte att krävas detaljplan eller förhandsbesked utan den som vill bygga kan ansöka om bygglov direkt.

Ett 50-tal byggnader i Vårdsberg har blivit k- eller q-märkta vilket har upprört många boende som nu går från ord till handling och överklagar beslutet.

– Vi vill att Mark- och miljödomstolen prövar om kommunen har mandat att tillämpa plan- och bygglagen, PBL, på det här sättet och skydda så många byggnader till synes obefogat,  säger Gunnar Nilsson. 

Artikelbild

| Fv Gunnar Nilsson, Johan Lindskog, Charlotte Sterve med barnbarnet Alice, August Wägnestam, Johan Franzén, Oscar Wägnestam och Anders Isaksson.

Han är en av de boende som har överklagat beslutet och som vi möter i Vimarka, Vårdsberg. Alla samlade är måna om att påpeka att nybyggnationen kan bidra till Vårdsbergs utveckling och att ingen har något emot utvecklingen. Tvärtom. Men problemet har uppstått när de vill ha svar från kommunen om hur konsekvenserna av att deras fastigheter har k- eller q-märkning, eller både och,  kan påverka dem. 

En k-märkt fastighet har ett allmänt kulturhistoriskt värde – vilket i sig är fint –  men det innebär också att underhåll och ändringar ska göras varsamt och med hänsyn till byggnadens kännetecken och kulturhistoriska värden.  

– När vi frågar om konsekvenserna får vi inget svar. Ska vi vara tvungna att be om bygglov för att kunna göra någon liten förändring eller måla om? Kommunens svar – vet ej – duger inte. Kommunen säger sig vilja utveckla Vårdsberg, men samtidigt får vi själva inte utveckla våra fastigheter om de ska bevaras som de är, säger Anders Isaksson.  

Han och flera andra boende har retat sig på många felaktigheter som fanns i underlag till beslutet. De anser också att man kan nybygga utan att behöva k-märka "allt möjligt". 

Artikelbild

| Charlotte Sterve, Gunnar Nilsson och Anders Isaksson ifrågasätter kommunens kompetens: "I utredningen som är underlag till kommunens beslut är det mesta fel".

– Fastigheter som verkligen har ett kulturhistoriskt värde ska k-märkas och bevaras. Men min maskinhall från 2016 fick k-märkning, det är oseriöst, säger Anders Isaksson.

Om kommunens planer för Vårdsberg säger han och de övriga så här: 

Artikelbild

| Anders Isaksson utanför sin K-märkta maskinhall från 2016.

– Det är planerat för enskilda villor. Inget seniorboende eller boende för ungdomar. Politiker vill bara leverera heta villatomter, men på så sätt skapar de ett segregerat boende, säger Anders Isaksson.