De vill rädda svenska företagen i krisen

För att rädda svenska företag i coronakrisen föreslås nu fyra åtgärdspaket till regeringen.

26 mars 2020 09:00

Lena Miranda, vd för Linköping Science Park, är tillsammans med branschkollegor från Sveriges inkubatorer och science parks (SISP) samt universitetsholdingbolag (FUHS), en av initiativtagarna till det föreslagna åtgärdspaketet. 

Förslaget riktar sig till innovationsbolag, ofta med ursprung från akademin inom branscher som bioteknik, medicin och hälsa, energi och miljö. 

– Den här gruppen företag jobbar ofta i ganska långa tidsperspektiv där det tar lång tid att kommersialisera produkter. De har inga starka balansräkningar eller likviditet att luta sig tillbaka mot, säger hon.

 

På tisdagen lämnades förslaget till regeringskansliet. 

– Det vi vill göra är att säkerställa att Sverige tar till vara på de kunskapstillgångarna vi skapat genom stora investeringar i forskning och utbildning, och som resulterat i patent och innovationsföretag. Vi vill inte riskera att vissa företag säljs ut till utländska investerare i USA och Kina, för att vi själva inte förmår att överbrygga krisen vi är mitt uppe i. 

Om förslaget går igenom, är förhoppningen att det ska ske med omedelbar verkan.

– Just nu blöder många företag. Över en natt är det många växande företag som ringer och berättar att man från en dag till nästa inte har några kundsamtal. Alla pågående affärsdiskussioner har stannat av. Man står med investeringar som man vill och behöver göra. Men man har ingen finansiering. Om de här företagen ska ha någon chans att överleva, så behöver vi hjälpa till på något sätt, säger Lena Miranda. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nathalie Wahlbeck