Anders tvingas klippa häcken

Anders Hofstedt och Peter Utter i Ralstorp måste klippa sina häckar eftersom de skymmer sikten. Det kräver Trafikverket. Enligt Anders har hans häck varit lika hög i 70 år.

5 februari 2017 14:00

Anders Hofstedt bor i Ralstorp skola, cirka fyra kilometer utanför Linköping. Peter Utter bor i huset mitt emot. Enligt Anders har hans häck mot väg 707 i Ralstorp varit så hög som nu i minst 70 år.

Att Trafikverket ondgör sig över häcken just nu har dock en naturlig förklaring. En granne vill bygga ut sitt stall och starta en ridskola. Trafikverket besökte platsen innan bygglov kunde beviljas, och här började diskussionen om häckens höjd.

– Jag har inget emot att min granne bygger ut stallet och startar ridskola. Här hos honom har det funnits hästar och olika ridaktiviteter länge. Det är bra. Men Trafikverket tittar på fel sak. Problemet är inte alls att häcken skymmer vägen, säger Anders Hofstedt.

Vad är det som är problemet?

– På väg 707 genom Ralstorp är den tillåtna hastigheten 70 kilmeter i timmen vilket är för mycket och många kör ännu fortare. Dessa bilister stör människor och djur som rör sig i byn samt ungdomar som rider över vägen för att komma till skogsvägen.

Hans uppfattning är att Trafikverket prioriterar bilister som åker genom byn istället för byborna och deras liv. Hofstedt och Utter vill att hastigheten sänks på vägen i stället.

Trafikverket vill att utfarten till väg 707 ska vara trafiksäker och tillåta fri sikt. Föraren i en bil ska ha en tillräckligt lång siktsträcka på den allmänna vägen redan fem meter in på utfarten. Enligt Trafikverket kan detta uppnås om häcken klipps ner till 60 centimeters höjd.

Om Anders Hofstedt inte gör det före 28 februari skriver Trafikverket i sitt beslut att de klipper med sin egen utrustning – vilket kan ge oönskat resultat på häckens utseende.

Samma beslut som landat i Anders Hofstedts brevlåda har också grannen Peter Utter fått. Även han måste enligt beslutet kapa sin häck till 60 centimeters höjd.

– Jag är väldigt oförstående till det här kravet. Jag upplever inte att jag har några problem med min utfart, säger han.

Att varken Hofstedt eller Utter anser sig ha några problem med sina utfart är dock inget som Trafiverket tar hänsyn till.

– Det är Väglagen som styr våra beslut. Trafikverket har ansvar för drift av statliga vägar och växter ska inte skymma sikt vid utfarter. Hastigheten på väg 707 är ingenting som Trafikverket ansvarar för, det är länsstyrelsens ansvar, säger Kristina Hörnqvist, trafikingenjör på Trafikverket Region Öst.

Hon råder Hofstedt och Utter att åtgärda häckarna så som Trafikverket har skrivit om de vill att det ska se snyggt ut.

– Annars gör vi det med våra maskiner och det kan bli osnyggt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic

Ämnen du kan följa