Alla parter missnöjda med domen

Samtliga inblandade i den tvist som följde efter att Tekniska verken sålt en kraftgenerator är missnöjda. Alla har överklagat domen från Norrköpings tingsrätt.

14 maj 2018 20:00

Det kommunala energibolaget Tekniska verken vann en fullständig seger i tingsrätten. Alla övriga, Norrköpingsborna Alf Jacobsson och Kaj Carling, samt en kvinna som agerat bulvan i tvisten dömdes att betala.

Även en av juristerna, Johan Levin, ålades av tingsrätten ett personligt betalningsansvar för delar av rättegångskostnaderna.

Att dessa fyra personer skulle överklaga var väntat.

Men utöver detta väljer även Tekniska verken att överklaga. De kräver att juristen Johan Levin ska bli personligen ansvarig för ett högre belopp. De framförde samma krav i tingsrätten men i domen begränsades beloppet till 200 000 kronor.

Nu kräver Tekniska verken att det höjs till 2 069 634 kronor.

– Vi noterade att alla parter har överklagat och då valde vi också att gå vidare, men bara i den här delen om betalningsansvar, säger Klas Gustafsson vice vd för Tekniska verken.

På delar av kravet vill de ha ett solidariskt betalningsansvar för Kaj Carling och i andra delar ett solidariskt ansvar för den kvinna som agerade bulvan. Redan under förhandlingen i Norrköpings tingsrätt medgav dock båda dessa att de saknar tillgångar. Ingen av dem kommer att kunna betala så stora belopp.

Detta krav på drygt 2 miljoner kronor som Tekniska verken riktar mot juristen Johan Levin handlar om att de vill försäkra sig om att någon betalar deras rättegångskostnader. På beloppet tillkommer dessutom ränta.

Den här tvisten – som redan pågått under nästan fyra år – började med att Tekniska verken skulle sälja en begagnad kraftgenerator värd närmare 20 miljoner kronor.

För att hitta en köpare anlitades Alf Jacobsson med bolaget Rör- och industriteknik i Norrköping. Han tog hjälp av Kaj Carling som trodde att han skulle få hälften av provisionen, men när affären var klar betalade Tekniska verken allt till Alf Jacobssons bolag.

Mäklaruppdraget, som var värt cirka 4,2 miljoner kronor, hade gjorts upp helt utan skriftliga avtal. Den bristen gjorde att ingen med säkerhet kan säga ens när mäklaruppdraget inleddes.

Troligen var det i december 2011 eller i januari 2012.

Alf Jacobsson och Kaj Carling hittade en köpare relativt snabbt, men det tog ytterligare ett par år innan hela affären var slutförd och det var då – under sommaren 2014 som tvisten om mäklararvodet började.

I den dom som Norrköpings tingsrätt avkunnade den 18 april i år vann Tekniska verken, enligt rätten är de inte skyldiga att betala något mer än de redan gjort. Utöver detta slog rätten också fast att Alf Jacobssons bolag skulle betala hälften av provisionen till Kaj Carling.

Detta har nu överklagats av Jacobsson.

– Det är väl ganska självklart att överklaga. Men det är också helt obegripligt att det här har blivit en rättssak och att det kostat flera miljoner med alla advokater, säger Alf Jacobsson.

Även Carling har överklagat den del han förlorade mot Tekniska verken.

Sammanlagt finns här alltså fem olika överklaganden, men det är inte självklart att Göta hovrätt tar upp målet. Det krävs ett prövningstillstånd först.

I tingsrätten avgjordes målet av tre domare – men de var oense på två punkter.

En av dessa punkter var just om Johan Levin skulle tvingas betala något. Den andra frågan där oenighet rådde var om Alf Jacobssons bolag skulle bli skyldig att ersätta Kaj Carling.

Vi har sökt Johan Levin för en kommentar.

Här finns första delen i granskningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson