"Linköping är helt klart bland de sämsta"

En knapp fjärdedel av LiU:s professorer är kvinnor. Om en månad installeras 18 nya professorer. Hela 13 av dem är män.

22 april 2019 17:00

De senaste fem åren ser det ungefär likadant ut. 2016 var det åtta män och fem kvinnor. Totalt arbetar 275 professorer vid LiU, och 66 av dem är kvinnor.

– Männen har nära fyra gånger större chans att nå professorstiteln vid svenska universitet. Linköping är helt klart bland de sämsta, men det gäller också de flesta tekniska universitet, säger Amanda Lundeteg, vd och talesperson för organisationen Allbright.

De granskar könsfördelningen i finansvärlden årligen, och gör även ett "djupdyk" i olika branscher. Den här gången landade man i akademin. Organisationen har sammanställt könsfördelningen, och intervjuat ett 30-tal professorer, lektorer, doktorander och studenter samt tagit in svar med en enkät från 140 personer.

Trots att kvinnor utgör 60 procent av alla studenter vid svenska universitet och högskolor, 47 procent av alla doktorander och 46 procent av alla lektorer så innehar de färre än var tredje professorstjänst, enligt Allbrights sammanställning från 17 universitet och tekniska högskolor. LiU hamnar på fjortonde plats, med cirka 24 procent kvinnliga professorer. Bäst i klassen är Göteborgs universitet (inte Chalmers) med 33 procent.

Enligt Lundeteg finns många förklaringar till fördelningen, bland annat en konservativ inställning.

– Samtidigt som forskarna ägnar hela dagarna åt att vara objektiva i sin forskning så kan de missa att vi alla är offer för dolda fördomar. Utifrån resultatet menar hon att akademin består av ett traditionellt uppbyggt system med små möjligheter till insyn.

– Det blir en popularitetstävling. Seniora forskarmän tenderar att ta juniora forskarmän under sina vingar. De kan fördela sina privata forskningsmedel på juniora forskare och då blir det väldigt mycket upp till en enskild person att bedöma vem man väljer, säger Amanda Lundeteg.

Hennes tips är att skapa bättre insyn i rekryteringsprocesserna, att från ledningshåll ställa högre krav på jämställdhet vid rekryteringar.

– Universiteten bör ta lärdom av varandra. Chalmers tekniska högskola inleder exempelvis ett flerårsprojekt för jämställdhet.

Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, förklarar också siffrorna med att LiU är ett tekniskt universitet.

– Det finns många doktorander och professorer inom den tekniska högskolan och där är det också fler män. Det kan förklara varför andelen manliga professorer är större, säger LiU-rektorn Helen Dannetun.

Hon menar att man måste satsa på att utjämna könsfördelningen mycket tidigare, och få fler tjejer att intressera sig för teknik.

– Jag är ingen genusvetare, jag är fysiker. Men frågorna om jämställdhet ligger mig mycket varmt om hjärtat. Många tittar i dag bara på halva menyn när de väljer utbildning. Tekniska utbildningar väljs i bland bort. Det måste vi försöka att förändra, säger Helen Dannetun.

Hur ska LiU förändra sig?

– Anställning ska alltid ske på ett så opartiskt och jämställt sätt som möjligt. De handlar om allt från att utforma utlysningen av tjänsterna på rätt sätt till att våra sakkunniga och anställningsnämnder måste jobba med att synliggöra eventuellt förutfattade meningar och fördomar. Det gäller att identifiera vilka argument man använder när man utvärderar kandidaterna.

Tror du på kvotering?

– Det kan finnas situationer då det behövs. Jag vill hellre att vi ska försöka att ta bort de fördomar som vi alla går och bär på. Vi ska bedöma människor lika utifrån efterfrågade meriter. Men man kan också stimulera genom att skapa förutsättningar för att stödja kvinnor att meritera sig, svarar Helen Dannetun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa