Lena Miranda: "Go East"

I Kina finns världens största marknad. Om du vill etablera dig här ska du först ha lyckats på din hemmamarknad. Du ska kunna bevisa att det finns en marknadsefterfrågan och kunder som är beredda att betala för din produkt. Du ska ha en plan för hur du vill expandera, hur du tänkt realisera din tillväxt och vara beredd på att börja jobba direkt. Förbered dig på stentuff konkurrens. Speed is everything.

30 juli 2018 13:08

Om du bestämmer dig för att satsa helhjärtat på den kinesiska marknaden finns oändliga möjligheter. Långt fler än de utmaningar som kanske sätter stopp för många svenska företags funderingar och försök att etablera sig. Det första du behöver göra är att lära dig hur den kinesiska marknaden fungerar; ekonomiskt, socialt och politiskt.

Vi behöver revidera vår bild av Kina. Bilden av kommunistlandet, copycat-landet och låglönelandet. Att förstå förändringarna som sker i Kina blir oerhört viktigt för att trimma strategier och tillvarata kommande möjligheter. En inte alltför kvalificerad gissning är att kinesiska företag kommer bli mer aktiva internationellt under de kommande åren. De kommer att både investera i och köpa fler bolag. De kommer troligen också att rekrytera fler internationella chefer och specialister. Sannolikt kommer de fortsätta med ett parti och ingen opposition. Men, i takt med att ekonomin växer utvecklas samhället. Det finns förvisso bara ett parti, men det finns en stor och rik variation. En stor och växande medelklass pressar på för politiska reformer och bidrar till successiva samhällsreformer. Politikerna blir alltmer lyhörda för medborgarnas åsikter.

Tillbaka till svenska bolags möjligheter på den kinesiska marknaden. Du bör ha kommit en bit på väg. Möjligheten för startups är färre, men desto fler för scaleups. Framför allt om du kan erbjuda något som saknas på den kinesiska marknaden - eller, om du har en idé om hur du kan förbättra en redan existerande produkt eller tjänst.

Konkurrensen är stenhård i Kina, och därför behöver du agera snabbt. Snabbt gentemot dina kunder för att säkra din marknadsposition och snabbt gentemot dina leverantörer för att kunna säkerställa leveranser. Tulla aldrig på kvaliteten, den är A och O. Det är genom kvalitet du bygger trovärdighet. Och varumärke. Ett starkt varumärke är viktigt i Kina, och du gör bäst i att skydda det ordentligt. Eventuellt varumärkesintrång måste följas upp direkt. Du måste också ha en genomtänkt plan för hur din uppskalning kan ske, allt måste vara riggat. Får du en stor order kan svaret inte bli att du inte har kapacitet. Engagemanget behöver vara äkta och långsiktigt. Och du – eller dina anställda på plats – behöver tala kinesiska. Närvaron och språket är A och O.

Jag försöker greppa det här med kinesisk affärskultur. Det är inte lätt. Som så mycket annat här i Kina så förändras även den kontinuerligt. Mycket går i rätt riktning. Transparensen ökar, lönerna och arbetsvillkoren likaså – och vi möter rätt många kvinnliga chefer under vår resa. Kina är ”female paradise”, berättar en av personerna vi träffar och tillägger att jämfört med Sverige ligger Kina fortfarande efter, men jämför med övriga Sydostasien ligger man i framkant. Svenska företag var tidiga att börja etablera sig i Kina. Flera av dem har funnits här i mer än 30 år. De och har god kunskap om marknaden och flera av dem har lyckats väl i Kina. Varumärken som IKEA, H&M och Volvo bygger bilden av Sverige, och du gör klokt i att associera dig och din verksamhet med dessa om du vill positionera dig. Sveriges varumärke stavas teknisk utveckling och innovation, en position väl värd att försvara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Miranda