Lägre arbetslöshet i januari

Arbetslösheten ligger på rekordlåga nivåer bland inrikes födda och en nedgång syns även bland utrikes födda. En viktig faktor för den senare gruppen är extratjänsterna, enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

12 februari 2018 08:10

Arbetslösheten fortsätter ner. I januari var 7,4 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 7,8 procent motsvarande månad i fjol.

Det är en urstark arbetsmarknad och efterfrågan på arbetskraft är bred, säger Annika Sundén.

Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,0 procent i januari, en nedgång från 4,3 procent. Bland utrikes födda låg arbetslösheten på 21 procent, vilket innebär en nedgång med 1,2 procentenheter på ett år.

Även om skillnaderna mot inrikes födda är fortsatt stora syns en nedgång i arbetslöshet bland utrikes födda, där extratjänsterna varit en viktig faktor, konstaterar Annika Sundén.

70 procent av extratjänsterna har gått till utrikes födda och hälften har gått till kvinnor.

Programmet för så kallade extratjänster till långtidsarbetslösa och nyanlända hade en trög start men ökade förra året, framför allt under hösten, till 12 000 tjänster i februari. Regeringen siktar på 20 000 extratjänster till 2020.

Fakta: Med lön betald av staten

De tvååriga extratjänsterna infördes av regeringen 2015. De riktas till långtidsarbetslösa och nyanlända och innebär att de får full lön för jobbet, som betalas av staten.

Det handlar i regel om offentligfinansierade jobb på myndigheter eller inom sjukvård, skola och äldre- eller barnomsorg. Men det kan även vara jobb inom kulturell eller ideell sektor.

För arbetsgivaren blir den som anställs på en statligt betald extratjänst en extra resurs för arbetsgivaren.

Drygt 12 000 personer hade i februari 2018 en extratjänst.

Runt 70 procent av tjänsterna har gått till utrikes födda. Könsfördelningen är till skillnad från andra arbetsmarknadsåtgärder jämnt könsfördelad.

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Augustsson/TT