Kritik mot regeringens byggförslag

Regeringen vill få bort oseriösa företag från byggbranschen och se till att de anställda ska kunna lita på att få ut sin lön.

Men lagförslaget möts av kritik från byggbranschen.

13 februari 2018 09:55
Branschen har omfattande problem med fusk och osund konkurrens, säger statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff.

Regeringen vill därför genomföra ett lagförslag som ska skapa "ordning och reda" i byggbranschen. Konkret innebär det att en anställd hos en underleverantör som inte får ut sin lön i stället ska kunna kräva betalt av det företag som anlitat dennes arbetsgivare. I andra hand ska den anställde kunna gå på huvudentreprenören för bygget.

Dagens förslag om entreprenörsansvar skapar incitament för mer noggranna kontroller av underentreprenörer och då blir det svårare för oseriösa aktörer att verka i branschen, säger Stefan Löfven.

Långa kedjor

Långa entreprenörskedjor med underleverantör efter underleverantör är vanliga i byggbranschen, och i sig en riskfaktor för brott, påpekar statsministern.

Men Mats Åkerlind, vice vd för Sveriges Byggindustrier, tycker att regeringens förslag skjuter vid sidan av målet.

Det här är inget stort problem, vi har ingen stor omfattning av tvister av den här typen där den anställde inte fått sin lön, säger Åkerlind.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) anser att det ligger i sakens natur att inte alla fall blir kända.

Det är ofta en svag och utsatt person som inte får lön, som kanske inte ens bor i Sverige och som inte är medlem i ett fackförbund som kan driva frågan, säger hon.

Dyrare byggen

Sveriges Byggindustrier tror att de oseriösa företagen kan verka ändå, men kanske ännu mer i det fördolda. Och att de kan tvinga andra att ta ansvar för de anställda – att någon annan får betala. Konsekvensen riskerar bli dyrare byggen, tror Mats Åkerlind.

De seriösa företagen kan komma att se sig tvingade att försäkra sig mot sådana kostnader, att de innehåller medel för att försäkra sig att underentreprenören betalar lönerna, säger han.
Det här är en genomgripande förändring av hela affärsupplägget i byggbranschen.

Funkar i Norge

Med på pressträffen finns också Jimmy Bengtsson, vd för norska Veidekkes verksamhet i Sverige. Han är positiv till förslaget. I Norge finns en liknande lag sedan 2007.

I samtal vi haft med våra norska kollegor, så har vi inte kunnat uppfatta att det har funnits några problem att genomföra en sådan här ordning, säger han.

Även LO-facket Byggnad välkomnar förslaget.

Det är vi i Byggnads som lagt grunden för det här förslaget. Det står högst på medlemmarnas dagordning. Vi vill inte ha ett A- och ett B-lag på våra arbetsplatser, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Fakta: Förslaget i korthet

Arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitar arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Den entreprenör som betalar den anställdes lön kan i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren.

De företag som har kollektivavtal som innehåller motsvarande entreprenörsansvar kan fortsätta att använda sig av det. Lagen täcker de företag som inte har motsvarande skydd i kollektivavtal.

Entreprenörsansvaret ska gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Källa: Regeringskansliet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Davidsson/TT, Olle Lindström/TT