Kraftig ökning av skador från granbarkborren

Granbarkborren har orsakat skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog i år. Det innebär att skadeinsektens framfart har förstört virke för cirka tre miljarder kronor.

Att få bukt med problemen är "ytterst prioriterat" enligt landsbygdsministern.

7 november 2019 11:01

Förra året skadade granbarkborren mellan tre och fyra miljoner kubikmeter skog. Årets facit är en fördubbling jämfört med fjolårets rekordnotering.

Det är en utomordentligt allvarlig situation. Vi har inte sett så här stora angrepp tidigare i modern tid i Sverige, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Myndigheten har tillsammans med Södra skogsägarna gjort kartläggningen av granbarkborrens framfart i södra och mellersta Sverige. En ökning noteras i princip i samtliga län i Götaland, enligt kartläggningen. En spridning till områden i Svealand noteras också.

De har blommat upp i områden i Svealand där vi inte hade mycket angrepp förut, säger Kerstin Ström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Stressade granar

Stormen Alfridas framfart i vintras är en av orsakerna till utvecklingen. Det har gett granbarkborren tillfälle att föröka sig i de träd som stormen drog ner.

Förra årets varma sommar gjorde att problemen ökade kraftigt och det ger efterverkningar även i år.

Vi har fortfarande stressade granar från förra årets torka. De har inte återhämtat sig och mår inte bra, säger Kerstin Ström.

Det innebär att träden är extra känsliga för angrepp.

Träden försvarar sig genom kåda och då måste de kunna få upp vatten. Finns inget vatten i marken eller har träden ingen markkontakt kan de inte göra kåda och då är de lätt byte för granbarkborren, säger Kerstin Ström.

Den varma och torra sommaren 2018 var gynnsam för granbarkborren som då kunde svärma två gånger. Det innebar också att antalet granbarkborrar blev fler under våren 2019.

"Inte haft koll"

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att Skogsstyrelsens skulle kunna göra mer för att sätta in åtgärder i tid. I dag finns en hyfsad bild över hur det ser ut i landets södra delar, men resurserna varierar över landet, enligt Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF.

Myndigheterna har inte haft koll. Mer övervakning skulle innebära att man upptäcker angreppen tidigt och då kan man ta bort de träden, säger han.

Han anser att politikerna vaknat lite sent. Ytterligare ett problem är att granbarkborrangrepp i skogsreservat behandlas olika och i vissa fall drabbar närliggande skog då angreppen blir kvar utan åtgärd på vissa håll.

Staten gör inte tillräckligt när det gäller reservaten, säger Magnus Kindbom.

Efterlyser samarbete

Regeringen följer utvecklingen när det gäller granbarkborren kontinuerligt och tar problemen på största allvar, enligt landsbygdsministern Jennie Nilsson (S).

Det är ytterst prioriterat att vi gör vad vi kan med gemensamma krafter för att både hålla nere angreppen och hantera dem när det bryter ut, säger hon.

I budgeten för 2020 får Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor för sitt arbete mot granbarkborrar.

Sedan finns givetvis ett intresse att stämma av med berörda myndigheter att de är på banan och gör relevanta och ordentliga åtgärder, säger Jennie Nilsson.

Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen efterlyser mer samverkan då problemen rör alla delar av skogsnäringen och kommer att kalla berörda myndigheter som Trafikverket, Transportstyrelsen, länsstyrelser och Naturvårdsverket för att diskutera en åtgärdsplan.

Vi behöver gemensamt reda ut hur vi kan underlätta så att den kapacitet som finns kan utnyttjas så effektivt som möjligt, säger Herman Sundqvist.
Fakta: Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som orsakar störst skada på svenska granskogar.

Till storleken är det en cirka fyra millimeter lång skalbagge. Den tillhör barkborrarna som det finns cirka 90 arter av i landet.

Nästan 30 arter av barkborre kan leva på gran. Men granbarkborren är den enda som kan döda stora friska granar.

Stormfällda granar är granbarkborrens lättaste byte och där de ofta förökar sig. Att röja upp vindfällen på våren är ett sätt för skogsägaren att skydda sig från angrepp.

Även levande granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft.

Granar som stressats av exempelvis torka har en doft som granbarkborren känner igen och därför är dessa träd särskilt sårbara för angrepp.

Källa: Skogsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT