Konsulter väljer tåget: "Mer arbetseffektivt"

Affärsresandet med tåg har ökat enligt SJ.

Två företag som minskat flygresandet och i högre utsträckning väljer tåget är Combitech och Sweco. De båda teknikkonsultbolagen lyfter fram klimatet som en viktig anledning till förändringen.

19 november 2019 20:12

Färsk statistik från tågbolaget SJ visar att affärsresandet med tåg ökade med 16 procent mellan juli och oktober i år. I konsultbranschen där de anställda ofta är på resande fot tycks klimatfrågan ha fått effekt. Åtminstone hos två bolag.

2017 antog Combitech tuffare miljömål om att halvera sina utsläpp till 2022. Nu uppmanar it- och teknikkonsultbolaget sina medarbetare att alla resor under 50 mil ska ske med tåg.

Bakgrunden är att 90 procent av medarbetarnas klimatpåverkan tidigare kom från tjänsteresor. Framför allt handlade det om resor inom Sverige.

Det är naturligt att vi som konsultbolag med 1 800 anställda utspridda på ett 30-tal orter behöver resa mycket. Men vi insåg att vi hade en sämre koll på vilka sträckor vi flög på och vilka vi i stället kunde åka tåg på, säger Patrik Johansson, miljöchef på Combitech.

Redovisas svart på vitt

Combitech ställde sig frågan hur de kunde öka förståelsen bland medarbetarna. För att underlätta förändringsarbetet utvecklade därför bolaget ett statistikverktyg som samlar, presenterar och analyserar personalens klimatavtryck när de reser i tjänsten.

Varje månad får medarbetare i en rapport se sitt eget resmönster och hur stor klimatpåverkan det genererar. Det har i sin tur bidragit till att medarbetarna minskade sina koldioxidutsläpp med 9 procent under fjolåret, och avsikten är att utsläppen fortsätter att minska med 16 procent årligen till 2022.

Vi har jobbat med detta aktivt i två år och ökat vårt tågresande väldigt mycket. Rapporterna har definitivt bidragit till att vi har kunnat minska vårt klimatavtryck.

På konkurrenten Sweco har man satt tuffa klimatmål. År 2030 ska bolaget vara helt fossilfritt i sin verksamhet, och vid 2040 ska hela Sweco-koncernen i alla verksamma länder vara klimatneutral.

Vi vet att vi mycket snabbt kan minska vår klimatpåverkan genom att välja tåget. När vi ska klara klimatutmaningarna är det en väldigt viktig del av lösningen, och vi har ökat vårt affärsresande med tåg avsevärt sedan målen antogs.

Flygstopp på egna resor

När det gäller bolagets egna resande till konferenser och studiebesök som hålls i Sverige har företaget satt ett totalt flygstopp. Enligt Mattias Goldmann bokar ingen medarbetare sina egna affärsresor, i stället sköts det av en resebyrå.

Resandet inom den egna verksamheten styr vi själva över. Men övriga resor, när exempelvis våra kunder säger att vi behöver ta oss till Kiruna samma dag, är det svårare. Där uppmanar vi kunden att ha samma eller liknande resepolicy som vi.

Både Combitech och Sweco lyfter tåget som ett mer arbetseffektivt färdsätt än flyget.

Från det ögonblick jag kliver på i Stockholm till dess att jag kliver av i Göteborg kan jag arbeta effektivt. På pappret ser flyget ut att gå snabbare, men i huvudsak är det bortkastad tid, säger Mattias Goldmann.
Fördelen med tåget är att man kan arbeta väldigt effektivt under resan. Med andra färdmedel är det svårare, och man blir mer störd av olika moment och förflyttningar, säger Patrik Johansson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fanny Hällegårdh/TT