– Vi gör den bedömningen, säger Karin Fridell, länsjurist vid länsstyrelsen i Östergötland.

I två års tid har striden om Pinnarpsbadet pågått. Egentligen startade osämjan 2012 då campingen vid badet vid sjön Övre Föllingen i Kisa fick nya ägare. Ägarna införde nya bestämmelser och hävdade att allemansrätten hade upphört så att badet endast var till för campingens gäster.

Kinda kommun försökte göra en överenskommelse med ägarna så att även andra kan få bada vid Pinnarp men lyckades inte.

Artikelbild

| För alla. Från och med nu har vem som helst rätt att bada i Pinnarp, enligt länsstryrelsen.

På våren 2015 tog miljö-, bygg och räddningsnämnden i Kinda kommun upp frågan och beslutade att campingen inte fick sätta upp skyltar ”som avvisar/utestänger allmänheten från badstranden och som saknar erforderligt tillstånd från kommunen" som kommunen uttryckte det i beslutet.

Nämnden skrev: "Badstranden i Pinnarp, som är tillgänglig för allmänheten enligt allemansrätten, är av stor betydelse för friluftslivet genom att den under många år har använts som badplats av allmänheten”.

Ägarna till campingen överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen och hävdade att

skyltarna måste sitta kvar av ordningsskäl, och att campingen hade rätt att ta betalt av badgäster och avvisa dem som inte betalade. Tillstånd för skyltarna behövdes inte eftersom det var uppenbart att allemansrätten hade slutat gälla på campingen, ansåg ägarna.

Artikelbild

| För alla. Från och med nu har vem som helst rätt att bada i Pinnarp, enligt länsstryrelsen.

Ägarna framförde också att allmänheten inte hindrades att besöka badet: Den som betalade avgift till campingbolaget var välkommen.

I två år har ärendet legat hos länsstyrelsen. Det beror mer på den stora mängden ärenden som rättsenheten har, och mindre på att frågan har varit särskilt svår att avgöra, enligt länsjurist Karin Fridell som fattat beslutet.

Nu har länsstyrelsen kommit fram till att allemansrätten i området inte har upphört utan gäller och att hela stranden och vägen dit ska vara öppen och gratis för vem som helst.

Eftersom länsstyrelsen inte ändrar något i beslutet som Kinda kommun fattade, så gäller beslutet omedelbart. Motparten kan överklaga igen, till förvaltningsrätten, inom tre veckor. Men under tiden har vem som helst rätt att bada i Pinnarp.

– Ja, det är så vi ser det, säger Karin Fridell.

Campingens ägare vill inte kommentera beslutet. Istället hänvisar de till sin jurist som vi ännu inte har fått kontakt med.