Beskedet: Brister i arbetsmiljön på äldreboende

Det finns brister i arbetsmiljön på äldreboendet Stångågården i Horn. Det menar Arbetsmiljöverket som kan komma att kräva åtgärder av Kinda kommun.

5 september 2019 06:00

– Teoretiskt sett, om det vill sig riktigt illa, kan de säga att vi inte får fortsätta att bedriva verksamheten som den är. Jag vet inte riktigt hur långt bort det är, men förmodligen får vi krav på åtgärder samtidigt som de boende kan bo kvar, förklarar vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).

Menar du att det finns risk att ni får stänga Stångågården?

– Egentligen får vi avvakta och se vad Arbetsmiljöverket säger, så får vi ta det därifrån. Det är inte så att vi kommer att sluta bedriva äldreomsorg i Horn, men i ett sådant läge måste vi se över våra lokaler och hitta andra lösningar.

Arbetsmiljöverkets ärende kring Stångågården i Horn tog sin början redan under våren 2018. Vid en inspektion fann myndigheten ett antal brister, bland annat att det saknades fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolar och runt sängar hos de boende. Då personalen därför utför arbetet i delvis för trånga utrymmen är Arbetsmiljöverkets bedömning att det medför risk för belastningsbesvär och skador. Kommunen har via områdeschef Eva Hulth och verksamhetschef Anna Hanzon, tillsammans med skyddsombuden på Stångågården, i sin tur skickat in synpunkter på myndighetens underrättelse.

– På grund av att de här ytorna inte finns, som är standard för nybyggnation, vill de att vi ska beskriva hur vi bedömer riskerna. När man genomför arbetsmoment som är tyngre och innefattar vridning kan man på Stångågården välja att göra dem på ytor som har de förutsättningarna, alltså minst 80 centimeter fritt arbetsutrymme. Det är det vi har svarat och nu inväntar vi Arbetsmiljöverket, förklarar Hulth och fortsätter:

– Vi får ta en sak i taget, men det är klart att det är problematiskt om vi har lokaler som inte håller måttet och om det blir så att Arbetsmiljöverket lägger an krav på oss. Om så blir fallet finns det ett antal lösningar.

Ärendet har dragit ut på tiden och när vi får tag i arbetsmiljöinspektör Harriet Schultz Karlsson, ansvarig handläggare, meddelar hon att myndigheten kommer att ta ny kontakt med kommunen för att få till ett möte. Först därefter ska ett beslut fattas.

– Just det här ärendet är omfattande då det rör sig om eventuella byggnationer. Det är svårt med gränsdragningarna, ska kraven gälla enskilda rum eller hela verksamheten? Vi tolkar och bedömer kommunens svar, men hur beslutet kan komma att se ut är fortfarande oklart. Det är bättre att vi tar ett bra än förhastat beslut, förklarar hon och avslutar:

– Att vi skulle stänga verksamheten är inte aktuellt, det är i så fall något kommunen själva pratat om att göra, men däremot kommer vi att ställa krav. Bristerna måste åtgärdas men ombyggnationer tar ju tid och då måste kommunen hitta alternativa lösningar under tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson