Kinas tillväxt svagaste på 29 år

Kinas ekonomi växte i sin långsammaste takt på nära tre decennier i fjol.

Analytiker räknar med en stabilisering under 2020, delvis på grund av fas 1-avtalet med USA.

17 januari 2020 03:53

Handelskonflikten med USA och svag inhemsk efterfrågan pressade den kinesiska ekonomin under 2019. Tillväxten under helåret landade på 6,1 procent, den lägsta tillväxttakten sedan 1990. Siffran var väntad men visar samtidigt på en inbromsning jämfört med året före då tillväxten låg på 6,6 procent.

Under fjärde kvartalet låg tillväxten på 6,0 procent, samma nivå som i tredje kvartalet.

Stabil tillväxt

Ning Jizhe vid Kinas statistikmyndighet beskriver tillväxten som stabil.

Men vi bör också vara medvetna om att den globala ekonomin och handelstillväxten saktar in, säger han.

På årsbasis saktade även industriproduktionen och försäljningen i detaljhandeln in i Kina. Men decembersiffrorna var starka tack vare köpvilliga konsumenter.

Det partiella handelsavtal, fas 1-avtalet, som undertecknades av USA:s president Donald Trump och Kinas vice premiärminister Liu He i onsdags väntas ge vissa lättnader vad gäller tullar på kinesiska varor. Men då merparten av tullarna fortsatt är kvar väntas det inte ge någon stor effekt.

Utsikterna för 2020 är fortsatt stadig tillväxt, stärkt av fas 1-handelsavtalet med USA och fortsatt positiva effekter av statliga finans- och penningpolitiska stimulanser, säger Rajiv Biswas på IHS Markit.

Vikande födelsetal

Det finns de som väljer att se nuvarande tillväxtnivåer som ett nytt normaltillstånd i Kina och enligt en analytiker som AFP har talat med är inga stora stimulanser att vänta från statligt håll.

Det finns strukturella faktorer med effekt på tillväxten, enligt analytiker. Befolkningen åldras, antalet personer i arbetsför ålder minskar och födelsetalen är på den lägsta nivån sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949. Förra året föddes 10,48 barn per 1 000 invånare i Kina, enligt landets statistikmyndighet. Tvåbarnspolitiken har inte lett till att fler barn föds.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT