Endast ett bud på två miljarder dollar (motsvarande 20 miljarder kronor) inkom, med en ränta på 0,34 procent. I auktionen hade Riksbanken erbjudit bankerna dollarlån på totalt 10 miljarder dollar, enligt ett pressmeddelande.

Riksbanken skriver i ett separat pressmeddelande att man samtidigt utvidgar sitt program för stödköp till fler typer av värdepapper. Det ska nu även omfatta så kallade företagscertifkat utgivna av företag utanför finanssektorn, enligt villkor som kommer presenteras nästa vecka.

Nya aktörer

Detta besked kommer sedan Riksbanken tidigare meddelat att ramen för stödköp för att mildra effekterna av coronakrisen utökas med 300 miljarder kronor.

Samtidigt har Riksbanken, precis som man gjorde i finanskrisen 2008–2009, öppnat för nya aktörer som penningpolitiska motparter i krisen. Syftet är att få bättre genomslag för de lån man vill ge till krisdrabbade företag via bankerna.

”Genom att teckna ett särskilt avtal ska dessa institut kunna bli tillfälliga penningpolitiska motparter. Syftet är att lånen ska nå fler icke-finansiella företag”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken höll i slutet av förra veckan en auktion av lån till företag via banker, i vilken det erbjöds lån för 100 miljarder kronor. Men från de traditionella motparterna, det vill säga bankerna, kom bara bud på cirka 60 miljarder.

Det var snarare artighetsbud än att bankerna behövde det, säger Andreas Håkansson.

"Som en försäkring"

Riksbanken kommer fram till den 17 april att hålla ytterligare auktioner av denna typ av lån för 400 miljarder kronor där alltså nu en utvidgad krets motparter får delta. De tvååriga lånen är räntefria och kan erhållas i utbyte mot säkerheter i Riksbanken.

Det är väldigt bra att Riksbanken har förberett att stödet finns på plats om vi någon gång skulle hamna i den situationen att det behövs. Det är precis som en försäkring: utifall att, säger Håkansson.