Internrevision kritiserar FI:s tillsyn

19 november 2019 22:06

Finansinspektionen är mitt uppe i två omfattande granskningar av Swedbank och SEB som bägge utreds för bristande hantering av penningtvätt. Samtidigt riktar myndighetens internrevision allvarlig kritik mot hur penningtvättstillsynen fungerar, rapporterar Dagens industri.

Av sex granskade områden bedöms inget fungera tillfredsställande. Bland de problem som internrevisionen lyfter fram finns hög personalomsättning, att det saknas enhetliga riktlinjer för hur penningtvättsutredningar ska bedrivas samt brister i diarieföring och dokumenthantering.

Det som internrevisionen granskar i den här rapporten är till stor del den organisatoriska effektiviteten, och det är något som alla organisationer jobbar med och alltid kan förbättra, säger Åsa Thalén, chef för Finansinspektionens avdelning för operativa risker, till tidningen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT