Huspriserna två procent högre

7 november 2019 09:36

Priserna på småhus har stigit med två procent under den senaste tremånadersperioden, augusti–oktober, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med augusti–oktober 2018 har priserna stigit med fyra procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 15 av 21 län. I fem län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 19 av 21 län. I ett län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT