Hushållens lån växer snabbare

27 februari 2020 09:39

De svenska hushållens lån hade i januari en årlig tillväxttakt på 5,1 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med december, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 5,4 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i januari till 4 223 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med december och en ökning med 205 miljarder jämfört med januari 2019.

Hushållens bostadslån uppgick i januari till totalt 3 458 miljarder kronor, en ökning med 13 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 165 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT