"Jag vill se längre fängelsestraff"

Åklagaren har överklagat domarna mot samtliga sju män som dömts för inblandning i människohandel i den så kallade tiggeriligan. "Jag vill se både längre fängelsestraff och att tiden för återreseförbudet förlängs", säger åklagare Måns Biörklund.

10 januari 2019 13:15

I december dömde Växjö Tingsrätt sju bulgariska män i den uppmärksammade människohandelshärvan med tiggare, som visade sig ha förgreningar till Hultsfreds kommun. De dömdes till fängelse i upp till fem och ett halvt år för medhjälp till människohandel och människohandel. Samtliga förbjöds också att återvända till Sverige, under minst 10 år och som mest 15.

– I de fall där domen blev medhjälp till människohandel kräver jag en skärpning till människohandel, säger Måns Biörklund. Jag anser också att vi kan bevisa att ligan utsatt ytterligare fyra tiggare för människohandel, där tingsrätten ansåg att de inte skulle omfattas av åtalet.

– Så jag har överklagat till Göta Hovrätt och yrkar på längre fängelsestraff för alla, beträffande alla åtalspunkter som även omfattar misshandel och rån, tillägger han. Och som en konsekvens av det anser jag att återreseförbudet ska förlängas.

Måns Biörklund menar också att de pengar som hittades i samband med att ligan sprängdes och de bilar som påträffades i Bulgarien ska anses förverkade.

Även flera försvarsadvokater har överklagat. De vill se att deras klienter frias, eller i alla fall får reducerade straff. De har begärt mer tid på sig för att presentera grunderna för sina överklaganden.

Den friande domen mot en man från Hultsfreds kommun som stod åtalad för medhjälp till människohandel kvarstår. Det ärendet väljer åklagaren att inte driva vidare till hovrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa