De upplåter betesmark till lantbrukare

Torkan är nu så nära katastrof det går att komma. Det får markägare att erbjuda lantbrukare och andra djurägare betesmarker som inte används.

12 juli 2018 21:30

Alarmerande rapporter om kris inom lantbruket och masslakt på grund av torkan berör. Den som har oanvända betesmarker vill försöka hjälpa till.

Två av dem som tänkt precis så är Pia Hawari och Christer Torstensson på Brunsviks gård utanför Vena. De har två områden på ungefär ett hektar vardera som står helt oanvända. Det födde en idé.

– Det är blygsam hjälp, men det är synd att marken står oanvänd när situationen är som den är, säger Christer Torstensson. Vi tänkte att vi i alla fall kan hjälpa någon enstaka.

Under onsdagskvällen erbjöd de sina betesmarker på Facebook och responsen lät inte vänta på sig.

– Det kommer två hästtjejer som ska titta. Visst arbete och översyn av stängsel krävs, så vi får se om de är intresserade. Men som sagt, vi har inga egna djur och marken står oanvänd så vår förhoppning är att den ska komma till nytta för någon annan. Det känns bra att kunna hjälpa till.

I veckan öppnade också ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund, upp möjligheten för traktens lantbrukare att ta hand om gräs som växer på kommunal mark. För att om möjligt mildra foderbristen något.

Hur har responsen varit?

– Så här långt har vi fått tre förfrågningar, sa Jens Karlsson, avdelningschef gata park, runt middagstid på torsdagen. Vi sätter upp intresserade på kö och tanken är att vi ska börja fördela ut markområdena nästa vecka. Vi tittar på det från fall till fall för att eventuellt kunna göra samordningar, i hopp om att kunna hjälpa så många som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam