Hög tid att se över ekonomin inför årsskiftet

Året närmar sig sitt slut. För den som vill maximera sina skatteavdrag för 2019 är det hög tid att se över ekonomin inför årsskiftet.

Se till att det blir så skatteeffektivt som möjligt inom familjen, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

14 december 2019 07:14

Den som exempelvis har använt rut- och rot-tjänster under 2019 ska redovisa det i nästa års deklaration. Den vanliga ordningen är att företagen rapporterar in rut- och rot-avdrag till Skatteverket och den som nyttjat tjänsterna får en sammanställning från myndigheten. Men det går att göra ändringar i efterhand om man vill omfördela avdragen mellan sig och sin partner.

Sedan i juli är det tillåtet att göra rut- och rot-avdrag för totalt maximalt 50 000 kronor per person. Det maximala avdraget kräver att du har betalat minst 50 000 kronor i skatt under året.

Är du sambo med någon, se över det här tillsammans och se till att fördela rut- och rotavdrag mellan er så att de avdragsmöjligheter som finns utnyttjas maximalt, säger Arturo Arques.

En begäran om omfördelning av rut- och rotavdrag ska skickas till Skatteverket.

Enligt samma modell är det också läge att se över fördelningen av räntebetalningar på bostadslån inför årsskiftet så att avdragsgilla räntekostnaderna kan utnyttjas maximalt. Ta kontakt med den bank där du har lån för hjälp med det.

Deklarera bostadsförsäljning

Har du sålt en bostad under året? Försäljningen ska redovisas i nästa års deklaration. Se till att ha alla papper i ordning, så som mäklarfakturan och andra eventuella avdrag som kan göras mot reavinsten.

Du behöver också bestämma om du vill begära uppskov med betalningen av skatten på reavinsten. Vid uppskov betalar du en årlig schablonskatt på uppskovsbeloppet. Men med dagens låga bolåneräntor kan det vara mer fördelaktigt för den som har möjlighet att ta ett större bostadslån och betala av hela reavinstskatten på en gång.

Rent ekonomiskt, med det du vet i dag och under förutsättning att det ska gälla i fortsättningen, är det smart att inte begära uppskov och istället skatta av för vinsten, säger Arturo Arques.

Så länge du kan låna till en ränta under 3,25 procent är det, enligt honom, bättre att göra så.

För att slippa betala ränta på reavinstskatten bör man betala in den till Skatteverket senast den 12 februari.

Den 1 juli 2020 återinförs taket på uppskovsbeloppet och taket höjs då från den tidigare nivån 1,45 miljoner kronor till tre miljoner kronor. Det berör inte dem som deklarerar en bostadsförsäljning i nästa års deklaration.

I överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna (januariavtalet) står att räntan på uppskovsbeloppet ska tas bort. Men regeringen har ännu inte gett något besked om när det kan ske.

Se över hushållsekonomin

Den som har inkomst från flera olika arbetsgivare, ojämn inkomst, ränteutgifter eller avdragsgilla resor till och från arbetet kan ansöka om skattejämkning för att inte mer skatt än nödvändigt ska dras varje månad. Ansökan behöver göras inför varje nytt år.

Jämkning innebär en viss ökad risk för kvarskatt, enligt Arturo Arques, men det finns de som har behov av att jämka.

Det gäller om man har lite sämre marginaler, är beroende av och inte vill vänta på pengarna, säger han.

Rent allmänt anser Arturo Arques att årsskiftet är ett bra tillfälle att göra en utvärdering av hushållets ekonomi och göra en budget inför det nya året. Det kan handla om sådant som att se över prenumerationer och abonnemang samt försäkringsskydd och sparande.

Gör det här så snart som möjligt. Sverige går snart in i julfirande och då kan det vara svårt att kunna göra de här sakerna, säger Arturo Arques.
Fakta: Planera ekonomin inför årsskiftet

Rut- och rotavdrag behöver betalas senast den 31 december i år för att vara avdragsgilla i nästa års deklaration. Rut- och rotavdrag kan göras med maximalt 50 000 kronor per person. Summan dras av mot inkomstskatten, så för att göra avdrag krävs att du haft en inkomst som du betalar skatt på.

Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. Kontokort, BankID, Swish samt inbetalningskort på bank eller via e-tjänst kan användas.

Anställda med kollektivavtalad tjänstepension som vill ändra till vilken aktör avsättningen till pensionen görs måste ändra det före årsskiftet.

Enskilda näringsidkare och anställda som saknar tjänstepension har fortfarande rätt göra avdrag för individuellt pensionssparande. Se till att göra inbetalningar till ditt individuella pensionssparande före årsskiftet för att det ska kunna dras av i nästa deklaration.

Om du har sålt aktier eller fonder (som inte ligger i ett investeringssparkonto (ISK) i år ska affärerna redovisas i deklarationen 2020. Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på det sättet minska skatten.

Den som har ojämn inkomst, har utgifter för räntebetalningar och avdragsgilla resor till och från arbetet kan ansöka om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. En sådan ansökan behöver skickas till Skatteverket inför varje nytt år.

I juli återinfördes skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Det gäller gåvor till godkända gåvomottagare och givaren måste ha gett minst 200 kronor till en mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kronor totalt under året. Skattereduktion kan fås med 25 procent av det skänkta beloppet upp till maximalt 1 500 kronor.

Källa: Swedbank, Skatteverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT