H&M:s vd: "Inte vad jag förväntat mig"

Den första tiden som ny vd för H&M blev inte som Helena Helmersson kunnat förvänta sig.

Nu ligger allt fokus på att hantera en kris som ingen sett motstycke till i ett av världens största modeföretag.

3 april 2020 12:42

När Helena Helmersson tog över vd-posten i februari hade coronaviruset precis börjat spridas i Kina. H&M hade vid tidpunkten börjat se resultat av det mångåriga förändringsarbete som pågått i bolaget. Sedan tog virusspridningen fart över hela världen och bolaget tvingades till drastiska åtgärder.

Det är klart att det här inte var vad jag hade förväntat mig. Det har handlat om att ta tag i den här allvarliga situationen och se till att vi vidtar de åtgärder vi måste, säger Helena Helmersson.

Tiotusentas permitteringar

För H&M:s del har det viktigaste i krisförloppet varit att just hantera hastigheten i utvecklingen och arbeta för att skapa en flexibilitet i verksamheten, enligt Helmersson.

Det viktigaste har varit att handla snabbt och med kraft, så att det verkligen gör skillnad, allt eftersom vi såg vidden av vad det här skulle betyda för oss, säger hon.

H&M följer myndigheters rekommendationer i de länder där verksamheten finns vilket har betytt att majoriteten av koncernens 5 000 butiker nu är stängda. Det i sin tur innebär att bolaget har inlett förhandlar om masspermitteringar av anställda för att temporärt dra ner personalkostnaderna.

Det slår i stort sett överallt, men det handlar främst om butikspersonal eftersom så många butiker är stängda. Sen slår det mot huvudkontoret där vi tvingas omprioritera, huvudkontoret stöttar globalt och att vi hanterar en kris gör att vissa långsiktiga projekt skjuts på framtiden, säger Helmersson.

Förhandlingar sker på varje enskild marknad eftersom olika länder har olika permitteringsregler.

Det kommer tyvärr beröra tiotusentals av våra medarbetare och det är väldigt många av våra kollegor, säger Helmersson.

"Har agerat snabbt"

Krisen har också inneburit förändringar i varuinköp och inköpsplaner, minskad takt i investeringar, förhandlingar om kreditfaciliteter för att säkerställa att bolaget har en kassa att ta av. Men det handlar också om att vara beredd på att öppna upp butiker igen och återstarta processer.

TT: Skulle du säga att ni har kontroll på situationen?

I det allvarliga läge som är tycker jag att vi har agerat snabbt och med kraft. Och beroende på hur det här utvecklar sig känner jag att det är så vi ska fortsätta att gå till väga, säger Helena Helmersson.

Hon välkomnar de stödåtgärder regeringen hittills har presenterat men säger att hon vill se mer och nämner en utvidgning av stödet för korttidspermitteringar och hyreskostnader.

Sådana åtgärder måste komma snabbt. Vi ser en vikt av att åtgärderna fortsätter komma och att vi hjälps åt att hantera den här krisen, säger Helena Helmersson.

Tydliggör förändringsbehov

TT: Hur kommer H&M se ut när ni har tagit er ur den här krisen?

Just nu gäller det verkligen att vi fokuserar på krisen. Men jag tycker att resultaten från kvartal ett visar att det förändringsarbete vi har drivit under en längre tid ger resultat. Jag skulle säga att vi har en stark grund att stå på. Vi kommer att komma starka ur det här, säger Helena Helmersson.
Även om en större del av tiden såklart går åt till att hantera krisen kan vi inte släppa taget om vår strategiska inriktning. Då pratar jag naturligtvis om digitalisering men också sådant som flexibel varuförsörjning och att hålla visionen om hållbarhet. Den här krisen tydliggör behovet av förändring.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT