Hjalmarsson plats i nationell beredning

Just nu är strandskydd en aktuell fråga på nationell nivå. Harald Hjalmarsson (M) har fått en plats i Sveriges kommuner och landstings samhällsbyggnadsberedning.

21 mars 2019 00:00

Harald Hjalmarsson har även tidigare haft uppdrag inom Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Vi företräder medlemmarna som är Sveriges kommuner och regioner. Många gånger är vi dialogpartner till regeringen och ett ämne som är aktuellt är en ändring av strandskyddsbestämmelserna, säger Harald Hjalmarsson.

Beredningen för samhällsbyggnad förbereder frågor som rör hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet samt fastigheter och lokalförsörjning, enligt Harald Hjalmarsson, som också kommer att representera SKL i EU:s Strukturfondspartnerskap för Småland och Öarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa