Här har det sålts flest småhus

Störst sug efter småhus finns i Kalmar och Södermanlands län.

Där har försäljningen ökat mest under sommaren jämfört med 2018.

Desto mer svårflirtad är Gotlandsmarknaden med en liten nedgång.

14 oktober 2019 06:00

Färska siffror från Lantmäteriet som TT tagit del av visar att 18 981 småhus, det vill säga såväl fritidshus som villor, såldes mellan juli–september. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2018.

Införandet av det skärpta amorteringskravet förra året gör att jämförelsetalen nu har påverkats, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Vi kunde se att många gjorde klart sina affärer inför amorteringskravet i mars och i stället blev det en viss tveksamhet på marknaden. Nu är det mera tillbaka till en normal nivå.

Ytterligare bevis för att marknaden har förändrats kunde ses i den senaste mäklarstatistiken som publicerades nyligen. Antalet sålda bostadsrätter och villor under de första nio månaderna nådde en ny rekordnivå på 125 000, 5 000 fler än samma period förra året.

På regional nivå kan nu Lantmäteriet se hur i stort sett hela landet ökar medan några län sticker ut. Kalmar med en 33-procentig ökning liksom Södermanland (31 procent) ökar mest medan Gotland i stället noterar en svag nedgång med en procent.

Köpare och säljare har lättare att hitta varandra när marknaden har normaliserat sig gällande prisnivå. Tidigare hade säljarna högre förväntningar och köparna kunde inte möta upp till det, säger Henrik Roos.
Fakta: försäljningen av småhus

Totalt såldes 18 981 småhus mellan juli-september i år, en ökning med 13 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Län procentuell förändring

Kalmar33
Södermanland31
Jönköping18
Kronoberg18
Blekinge18
Stockholm16
Östergötland16
Västra Götaland13
Uppsala12
Dalarna12
Skåne11
Jämtland10
Örebro9
Västmanland9
Västerbotten9
Västernorrland8
Norrbotten6
Gävleborg5
Värmland2
Halland1
Gotland – 1
Källa: Lantmäteriet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Österberg/TT