Handeln ökade med 2,7 procent

27 februari 2020 09:37

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 2,7 procent i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 2,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan december och januari ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,9 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 3,8 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan januari och december, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT