Han återanvänder vatten från markerna

Cirka tolv hektar odlingsmark ger lantbrukaren Mats Weinesson på Götala gård ungefär 9 000 kubikmeter vatten, som han kan återanvända på odlingen.

19 april 2019 20:00

– I år blir det morötter, säger Mats Weinesson när vi går på vallen runt dammen som ligger mitt ute på östgötaslätten och ger landskapet en helt annan karaktär.

En vattenspegel, med en liten ö där ute. Odlingsfältet ovanför sluttar lite och dräneringen rinner ner i en pumpdamm som är kopplad till en brunn. Därifrån pumpas dräneringsvattnet från odlingen, till den stora dammen.

– Jag har märkt att dränkpumpen inte håller mer än två år, oavsett vad den kostar. Så därför köper jag en billigare från ett varuhus i närheten, säger han finurligt.

Dammen anlade han på 1990-talet då det fanns investeringsstöd för nya inslag i landskapet. Och sedan dess har den fungerat på det här sättet.

– Vi kan föra tillbaka den eventuella näring som följer med från odlingen och inget vatten från odlingsmarken når vattendrag eller så småningom Östersjön. Jag odlar ekologiskt, och då känns den här lösningen extra bra.

Mats Weinesson noterar att bevattningsteknik kommer att bli viktigt i framtiden. I dag finns diskussioner om hur vattnet sprids på fälten.

– Är det verkligen bra att kasta ut vattnet i luften så att det kondenseras eller sprids för vinden och hamnar på fel ställe? Jag har börjat att titta på andra lösningar, som att sprida vatten på lägre nivå. Man kan ha rambevattning eller droppslang som ligger i fältet, eller kanske släpslang som sprider vattnet längs jorden.

Dammen fylls, trots förra årets torka. I år ligger vattenståndet i dammen någon halvmeter lägre än normalt. Mats Weinesson vill bygga ut.

– Vi vill bygga en damm på minst 40 000 kubikmeter på andra sidan gården och pumpa upp dräneringsvatten där också.

Enligt Weinesson är det lättare att få stöd för grunda våtmarker än lite djupare vattentäkter som tar mindre åkermark i anspråk och är mer lättskötta. – Myndigheterna borde se mer till befolkningens livsmedelsbehov och livsmedelssäkerhet. Det är svårt att räkna hem investeringarna i all odling, säger Mats Weinesson.

Nu hoppas han att EU:s Life-program ska passa in på planerna. Stödet omfattar bland annat klimatåtgärder och anpassningsstrategier inom jordbrukssektorn och planering i städer.

Vattendammen har blivit avgörande för att klara svängningarna i vädret och andra ger mervärden. På vintrarna har de olika aktiviteter på isen, på somrarna kan de ta sig ett dopp. Eller fiska kräftor.

– Kräftorna frodas i dammen och fungerar också som en indikator på att vi gjort rätt på fälten. Vi har även fått hit en del fågel, som doppingar, säger Mats Weinesson.

ulrik.svedin@ostmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin