Grundskolorna är i kris

6 juli 2018 11:02

Grundskolorna i Vimmerby befinner sig i djup kris och man riskerar att bryta mot skollagen genom att eleverna inte kan få den måluppfyllelse man har rätt till, kvaliteten på undervisningen riskerar att försämras och eleverna är oroliga över att assistenttjänsterna riskerar att försvinna.

Om lärartjänster dras in och klasserna ökar kan det leda till ökad otrygghet och kränkningar, samt det kan bli nästintill omöjligt att bedriva en kvalitetsinriktad undervisning och att barn som behöver särskilt stöd riskerar att inte få det. Ska det behöva vara så här? Nej naturligtvis inte.

Skolan är barnens arbetsplats där de ska känna sig trygga och få den undervisning och stöd man har rätt till enligt skollagen. Barn- och utbildningsnämnden hade inför det senaste kommunfullmäktigemötet begärt 2,5 miljoner kronor, vi Sverigedemokrater hade anslagit i vår budget 3 miljoner extra, alltså 4,5 miljoner men som förväntat gick kommunstyrelsens förslag igenom på blygsamma 1,5 miljoner kronor, hur nu de nu tänkt att den summan ska räcka. Det är aldrig acceptabelt att spara in på våra unga.

Våra barn och ungdomar är Sveriges framtid och vi Sverigedemokrater vill arbeta för en svensk, demokratisk skola präglad av ordning och reda. Skolan bör lära ut den verkliga innebörden av demokrati, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter. Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan ska inte styra eleverna i riktning till eller från den ena eller andra politiska uppfattningen. Det är vår uppfattning att den kommunala skolan bör erbjuda undervisning i lokal dialekt, antingen inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen eller som tillvalsämne. Skolan har ett viktigt ansvar för att främja nordisk språkförståelse och för att kunna bli en del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag av språklektioner, alltid är svenska.

Modersmålsundervisningen riskerar att försvåra invandrarelevernas integration till det svenska samhället och den skattefinansierade modersmålsundervisningen bör därför avskaffas.

Kommunen måste ta krafttag mot de elever som skapar oro och bråk i skolan. Det är inte meningen att de elever som vill tillgodogöra sig utbildningen får flytta på sig medan de som inte sköter sig får gå kvar. Trygghet och gemenskap garanteras bäst på mindre skolor varför det är mycket viktigt att småskolor och kransortskolor bevaras. Elevantalet får inte bli så högt så arbetsmiljön och införandet försvåras.

Barnen och ungdomarna är vår framtid och det måste få kosta. Det är en viktig investering för framtiden. Det är aldrig acceptabelt att kränka eller mobba andra barn i skolan eller lärare samt pedagoger.

Näringsriktig och närproducerad mat ska prioriteras i kommunen. All huvudbonad som keps, mössa, slöja, burka, niqab och så vidare ska inte tillåtas under skoltid. Undantag är yrken som kräver detta och som gör studiebesök på skolan, till exempel brandkåren. Ledighet ska inte beviljas för elever under muslimska högtider. Vi vill bevara mindre skolor och kransortsskolor. Inget storkomplex i Vimmerby.

De elever som bråkar ska få flytta till en jourklass och inte tvärtom. Ingen skattefinansierad modersmålsundervisning samt till sist erbjuda introduktionsklasser för alla nyanlända elever.

Om vi alla hjälps åt med detta, är jag säker på att skolorna åter blir vad det en gång varit och att eleverna får den undervisning och det stöd man har rätt till enligt skollagen. Vill du ha en förändring i Vimmerby kommun efter den 9/9. Rösta då på rätt parti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anneli Jakobsson SD Vimmerby

Ämnen du kan följa