Frankrike och Italien får budgetvarning

20 november 2019 12:59

Främst Italiens och Frankrikes statsbudgetar för nästa år ligger i farozonen för att bryta mot eurozonens budgetregler vad gäller budgetunderskott och statsskuld. De utpekade ländernas statsskuld är för hög och rör sig åt fel håll, enligt EU-kommissionen.

Frankrikes statsskuld ligger nära 100 procent av BNP och budgetunderskottet för 2020 ser ut att hamna på 3,1 procent, enligt EU-kommissionens bedömning. Italiens statsskuld ligger på höga 136 procent av BNP och i svagt stigande.

Även statsbudgetarna i Spanien, Portugal, Belgien, Slovenien, Slovakien och Finland ligger i riskzonen för att inte leva upp till reglerna.

Men ingen av de 19 länderna som ingår i eurosamarbetet ser ut att på ett "allvarligt" sätt bryta brudgetreglerna, vilket i sådana fall hade inneburit att EU-kommissionen omedelbart hade krävt omarbetade statsbudgetar av berörda länder.

EU-reglerna säger att budgetunderskottet får vara högst tre procent av BNP, och de länder med en statsskuld över 60 procent av BNP ska arbeta för att sänka den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters