Ekonomi Främst Italiens och Frankrikes statsbudgetar för nästa år ligger i farozonen för att bryta mot eurozonens budgetregler vad gäller budgetunderskott och statsskuld. De utpekade ländernas statsskuld är för hög och rör sig åt fel håll, enligt EU-kommissionen.

Frankrikes statsskuld ligger nära 100 procent av BNP och budgetunderskottet för 2020 ser ut att hamna på 3,1 procent, enligt EU-kommissionens bedömning. Italiens statsskuld ligger på höga 136 procent av BNP och i svagt stigande.

Även statsbudgetarna i Spanien, Portugal, Belgien, Slovenien, Slovakien och Finland ligger i riskzonen för att inte leva upp till reglerna.

Men ingen av de 19 länderna som ingår i eurosamarbetet ser ut att på ett "allvarligt" sätt bryta brudgetreglerna, vilket i sådana fall hade inneburit att EU-kommissionen omedelbart hade krävt omarbetade statsbudgetar av berörda länder.

EU-reglerna säger att budgetunderskottet får vara högst tre procent av BNP, och de länder med en statsskuld över 60 procent av BNP ska arbeta för att sänka den.