Fortsatt fler arbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att stiga. Färre nya jobb och fler som söker, är huvudförklaringen.

11 februari 2020 06:00

Cirka 380 000 personer var inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingarna i slutet av januari. Det är 30 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Som andel av arbetskraften har arbetslösheten ökat från 7,0 till 7,4 procent, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Däremot håller sig antalet varsel på en relativt sett ganska låg nivå, cirka 3 300 i januari, vilket är lägre än januari i fjol och också lägre än snittet för de senaste tolv månaderna.

Högst är arbetslösheten i Blekinge, Gävleborgs och Södermanlands län, 10,2 procent. Det är också där ökningen varit störst senaste året. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén ligger siffrorna högst i de regioner som har en snävare arbetsmarknad med färre branscher och tydligare industriprägel. Jobbtillväxten de kommande åren väntas enligt myndighetens prognoser bli störst inom tjänstenäringarna.

Arbetslösheten ökade i antal för flertalet olika grupper, såväl för ungdomar (18–24 år) som inrikes och utrikes födda. Däremot minskade de arbetssökande bland utrikes födda som andel av arbetskraften.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT