Förslag: Riksbanken tappar makt till riksdagen

10 oktober 2019 16:21

Politikerna kommer att få inflytande över inflationsmålet. Samtidigt ska Riksbanken få ta andra hänsyn än bara inflationen när räntan sätts, enligt förslagen till hur Riksbanken ska arbeta i framtiden, skriver Svenska Dagbladet.

I dag bestämmer Riksbanken själv vilket inflationsmål som ska gälla. Enligt riksbankskommitténs kommande förslag kommer politikerna få mer inflytande över målet, som i dag ligger på två procent.

Riksbanken ska lämna in förslag, men riksdagen ska besluta om det, säger Vänsterpartiets Johan Lönnroth till Svenska Dagbladet.

Lönnroth har suttit i utredningen som i över två år jobbat med hur Riksbanken ska styras framöver.

Ett annat förslag, enligt Lönnroth, är att Riksbanken ska kunna få ta hänsyn till den finansiella stabiliteten när räntan bestäms. I dag är det enbart inflationen som styr. Andra förslag är att antalet ledamöter i riksbanksledningen bantas från sex till fem.

Kommittén ska presentera förslagen för regeringen i slutet av oktober. Lönnroth kommer själv att reservera sig. Inflationen blir fortsatt alltför styrande för räntan, menar vänsterpartisten, som vill att även att sysselsättningen ska spela roll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT