Flygplatser kan försvinna med järnvägsbygge

Flygskatten blev ett hett ämne under Aerospace Almedalen. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) framhäver behovet av att minska flygets klimatpåverkan. Samma dag kom Sverigeförhandlingens förslag om att Ostlänken ska dras ända till Jönköping. Det kan påverka de regionala flygplatserna.

5 juli 2016 19:47

– Om flyget blir dyrare så kanske man väljer tåget. Men flygskatten ska utformas så att den inte hotar jobb och tillväxt. Det finns delar av Sverige där flyget är nödvändigt. Men också andra delar där behovet inte är lika stort. Det pågår just nu en utredning kring det här, säger infrastrukturministern.

Inrikesflyget har minskat successivt, men enligt Anna Johansson sker fortfarande en stor del inrikesflygningar med relativt korta avstånd. Här står regeringen framför en nöt att knäcka: Flyget ger ett större avtryck på klimatet. Järnväg och inte minst höghastighetsjärnväg med Ostlänken kan minska både vägtransporter och flyg. En flygskatt förändrar samtidigt valet av trafikslag när man reser.

På tisdagen kom beskedet att Sverigeförhandlingen föreslår en utbyggnad av Ostlänken från Järna till Jönköping.

Längs den sträckan finns fyra flygplatser – hur påverkas de?

– Det är givetvis för tidigt att säga. Vi måste ta hänsyn till tillgänglighet och effekter på näringslivet. Att vi tar så allvarligt på klimatpåverkan är ju för att det är viktigt. En global uppvärmning kommer att påverka oss med enorma migrationsströmmar om det blir omöjligt att bo och odla på vissa platser i världen, eller om hela landsdelar ställs under vatten. Att ställa om till klimatsmart är inte bara en moralfråga. Det är en reell fråga.

Men hur påverkar det flygplatserna på sträckan längs Ostlänken?

– Det är för tidigt att säga. Det kan vara så att vissa flygplatser som i dag är viktiga ur ett regionalt perspektiv blir lite mindre viktiga. Får man ned restiderna kan man tänka sig att behovet av flyget minskar.

Flygskatten är inte den enda åtgärden man tänker sig för ett klimatsmartare flyg. Regeringen tittar också på ny teknik, som effektiva flygledningssystem, alternativa drivmedel samt effektiva flygvägar som minskar bränsleförbrukningen. Samtidigt pågår planerna att bygga ut Arlanda för ökade flygvägar ut i världen.

Sverigeförhandlingens utspel i Almedalen på tisdagen, om att bygga ut Ostlänken även efter Linköping – till Jönköping – hälsades med förtjusning av kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund (S):

– Det är otroligt glädjande att höra ett sådant förslag från Sverigeförhandlingen. Det skulle förstora vår arbetsmarknadsregion på ett mycket positivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Förslaget kan betyda mycket för staden. Hittills har man sett sträckan Järna-Linköping som den första etappen vilket gjort Linköping till en ändstation.

– Nu har vi förhandlat fram en lösning där Ostlänken ska sluta i Glyttinge. Men om det här förslaget blir verklighet blir allt mycket enklare. Då vet vi att järnvägen ska gå genom Linköping och vidare söderut, och då kan vi planera efter det, säger Kristina Edlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin Johan Sievers