Flygbolag måste hjälpa drabbade resenärer

Ryanair stänger sin bas på Skavsta och drar ner på trafiken från Sverige nästa år.

Men konsumenter som snuvas på en resa ska inte stå utan ersättning enligt Konsumentverket.

9 december 2019 02:42

Lågprisbolaget Ryanair trafikerar i dag ett 30-tal flyglinjer från Skavsta i Nyköping. I mars stänger bolaget sin bas där och därmed kommer de flygplan som varit stationerade på flygplatsen att flyttas någon annanstans. Hur det påverkar antalet flyglinjer har bolaget inte berättat.

Vi vet inte hur många linjer som kommer att gå från Skavsta, vi har inte fått den informationen, sade Lena Josefsson på flygplatsens marknadsavdelningtill TT efter Ryanairs besked.

Via Ryanairs hemsida går det fortfarande att boka biljetter från Skavsta till ett antal destinationer, exempelvis London och Malaga, efter mars månad.

Konsumentens rätt

Om en bokad flygresa ställs in har man som konsument alltid rätt till ersättning, antingen återbetalning av hela biljettpriset eller ombokning, enligt Konsumentverket.

Det finns inga undantag. Så länge du har en biljett och flighten blir inställd har flygbolaget ett ansvar att meddela dig detta och ge förslag på ombokning, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Alternativet ombokning gäller även till flygresor med andra flygbolag.

Den som drabbas av ett inställt flyg kan i vissa fall också ha rätt till en schablonmässig kompensation från bolaget på mellan 250 och 600 euro.

Men det gäller inte om man har fått informationen om den inställda flighten mer än två veckor innan, säger Maja Lindstrand.

Kräva kompensation

Det finns också tillfällen då en resenär kan kräva skadestånd från flygbolaget för exempelvis outnyttjade hotellnätter, utebliven arbetsinkomst och liknande. En omständighet som skulle kunna ge rätt till kompensation är om man blivit ombokad till ett flyg som gör att man missar en bokad hotellnatt.

Men skulle utgifter brinna inne på grund av att konsumenten tackat nej till en ombokning ser läget annorlunda ut.

Om konsumenten bokat hotell på orten och inte vill bli ombokad till annan resa blir det problematiskt att få ersättning för hotellet, säger Maja Lindstrand.

För att få ersättning ska man vända sig till flygbolaget. Skulle man bli nekad går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att driva ärendet vidare.

Fakta: Rättigheter vid inställt flyg

Om ditt flyg ställs in har du rätt till något av följande tre alternativ:

1. Återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja.

2. Ombokning av resan så att du kommer fram så fort som möjligt.

3. Ombokning av resan till ett annat tillfälle som passar dig.

Flygbolaget ska alltid erbjuda dig valet mellan ombokning eller avbokning. Det gäller oavsett orsak till att flyget ställs in och oavsett när du fick informationen om att flyget var inställt.

Om du väljer återbetalning är flygbolaget är skyldigt att betala ut dina biljettkostnader inom 7 dagar. Det ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan flygbolaget återbetala biljetten genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Källa: Konsument Europa


Fakta: Så begär du ersättning för inställt flyg

I första hand ska du kontakta flygbolaget. Det gäller även om du köpt resan av en resebyrå. Begär ersättning genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till flygbolaget där du anger att du vill ha ersättning och varför. Det kallas för att reklamera. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats.

Kom ihåg att reklamera så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader. Om du vill ha ersättning för utlägg, kom ihåg att bifoga kopior på dina kvitton. Spara kopior på allt du skickar.

Om man hör av sig till flygbolaget men inte får svar, eller får ett svar man inte är nöjd med, kan man ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Källa: Konsument Europa

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT