Stölder och mirakel 1918

Åskan gick även sommaren 1918 men däremot var läget för bönderna betydligt bättre än vad det är nu. Dessvärre var det också mycket stölder i Finspångstrakten den här krigssommaren då spanska sjukan härjade i landet.

3 augusti 2018 16:03

På västfronten hade tyskarnas offensiv fastnat och börjat ge vika för ententens motattack. Även om man inte visste det då gick första världskriget mot sitt slut efter att ha plågat europa i fyra långa år. Men i sviterna av kriget spreds farsoter: spanska sjukan hade påbörjat sin första våg av härjningar och Östergötland var också drabbat. Östergötlands folkblad har i slutet en egen vinjett med ”Spanska sjukan” under vilken man samlar länets offer. Under rubriken ”Moder bortryckt från make och elva barn kan man läsa: ”I Reijmyre har sjukdomen krävt ett offer, varigenom en stor familj försänkts i den djupaste sorg. Fru XX, hustru till glasarbetaren YY, drabbades av nämnda sjukdom. Inom kort inställde sig även lunginflammation. Det blev för mycket för hennes krafter, och på torsdagen avled hon. (...) Dödsfallet har väckt förstämning i vida kretsar inom brukssamhället”.

Nuvarande sommar har ju bjudit på ett övermått av extremt varmt och torrt väder vilket skapat en katastrofliknande situation med foderbrist för bönder runtom i landet. Sommaren 1918 var läget bättre men inte perfekt att döma av skörderapporten för juni månad. ”Risinge, Vånga, Regna och Skedevi socknar: Höstvete 3,5, höstråg 3, vårvete 3, korn 3, havre 3,5, blandsäd, 3,5, ärter 3,5, vicker 3, potatis 4, rotfrukter 3 och hö 2. Höstsäden har här och där skadats av frost. Betena förbättrats genom nederbörden och trädesbruket försiggår gynnsamt”. Siffrorna står här för ett bedömningssystem från 5 som betecknar mycket god skörd ner till 1 (nära missväxt).

Kanske inte ett mirakel men näst intill skedde på Finspongs lasarett i mitten av juli 1918 – åtminstone med tanke på denna tids sjukvård. Rubriken är ”86-åringen fick sin syn tillbaka efter 16 år” och här kan man läsa: ” En 86-årig gumma, XX i Finspong, har efter att varit blind i 16 år, genom operation av d:r Holm vid Finspongs lasarett, återfått sin syn. Den gamla, som förut ej kunnat gå utom dörren utan ledsagare, gick i förra veckan ända till Butbro och hälsade på sina släktingar. Varje kväll läser hon sin tidning och kan till och med läsa skrivet.”.

En del stölder inrapporterades i Finspångstrakten i juli månad 1918, somliga av den mindre sorten och andra av okända skäl. Ett exempel är en järnsvarvare från Olstorp i Risinge socken som sökte arbete i Ljusfallshammar. ”Där erhöll han intet sådant, men innan han lämnade samhället tillgrep han en cykel och begav sig på denna mot Finspong. Vid Sonstorp station inlämnade han cykeln och försände den till Katrineholm. Länsfiskal Wallin häktade i går morse cykeltjuven. Han nekade till en början, men erkände sedan.”.

I Finspongs Folkets park blev självaste teaterdirektören utsatt för en stöld och det var inte lite pengar det handlade om i dåtidens kronkurs: ”(...) bortstals för teaterchefen Helge Karlsson en plånbok, innehållande 540 kronor. Vid samma tillfälle försvann även en annan plånbok, innehållande 20 kronor. Åt den som kan återställa plånböckerna till deras ägare, utlovar direktör Karlsson, enligt annons idag, en belöning av 100 kronor.”.

På senare tid har åskan ställt till det här och var i länet. Det gjorde den även 1918. ”Ett svårartat åskväder gick över Söderköping i lördags åtföljt av regn och hagel. Hagelskuren blev så våldsam att något liknande ej torde ha inträffat på denna ort i mannaminne.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa