Hoppfullt trots skolans krisläge

Det må vara ekonomiskt krisläge inför höstterminen, men ledningen för Ljusfalls friskola ser ändå ljust på situationen. ”Vi ska lösa det här, det finns inget annat”, säger Mari Aktner, ordförande i skolans styrelse.

27 maj 2019 05:00

Ljusfalls friskola startade 2005.

– Skolan var tidigare kommunal och hade under många år varit nedläggningshotad och skulle förmodligen läggas ner till höstterminen 2005. Då bestämde vi föräldrar att starta en friskola, berättar Mari Aktner som varit med i skolledningen sedan dess.

Antalet elever har varierat genom åren. Som mest har det varit 58 elever från förskola till sjätteklass. Just nu är det 48 elever på skolan och till hösten minskar den siffran till 37.

– Det är det som är problemet. Vi har en fantastisk skola och verksamhet där alla blir sedda, men vi har ett barntapp till hösten som gör att vi får problem med ekonomin de kommande två åren, säger Mari Aktner.

Går det inte att minska lärarantalet när elevernas antal minskar?

– Visst går det, men det är ingenting vi vill göra. Vi har profilerat oss med att vi har hög lärartäthet och behöriga lärare i nästan alla ämnen. Vi ger elever med särskilda behov allt stöd de behöver. Vi har möjligheten att hjälpa som man enligt lag ska göra och något vi har varit stolta över. Visst går det att göra ett schema med färre lärare, men det är inte optimalt varken ur arbetsmiljösynpunkt eller elevperspektiv, säger Mari Aktner.

Men det blir ändå elva elever färre än vad det är nu?

– Men det blir fortfarande sju årskurser och alla olika ämnen, så det spelar ingen roll. Vi har också en väl fungerande fritidsverksamhet och vi kör våra skolskjutsar själva, förklarar Gunilla Malteskog, resurs på Ljusfalls friskola.

Som friskola behöver man inte erbjuda skolskjuts till eleverna.

– Men hur många elever skulle vi då få till vår landsbygdsskola?, undrar Gunilla Malteskog.

– Det är en av frågorna vi ställt till kommunen, om det går att få hjälp med kostnaden för skolskjutsen, säger Mari Aktner.

Hur ska ni göra för att få balans i ekonomin till höstterminen?

– Vi ska marknadsföra oss ännu mer för att locka fler elever till vår skola. Dessutom ska vi fortsätta ha en dialog med tjänstemän och politiker i kommunen. Till viss del får vi även sponsring från olika företag, men det är ingenting vi kan bygga hela vår verksamhet på.

Finns det risk att Ljusfalls friskola tvingas stänga till höstterminen?

– Den risken finns. Men vi gör allt för att det inte ska bli så och vi ser positivt på framtiden för vår skola, poängterar Mari Aktner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip