Glasbruket har fordringar på kommunen

Reijmyre glasbruks vd Ulf Rosén vänder sig starkt mot Stig Janssons ordval gällande hyrestvisten mellan glasbruket och kommunen.

12 december 2017 15:20

– Moderaten Stig Janson svartmålar Reijmyre glasbruk utan att ha hört glasbrukets bild av situationen och utelämnar viktig information till allmänheten då han beskriver läget, säger Ulf Rosén och fortsätter:

– Jag tycker det är han som borde skämmas. Det är oansvarigt att som politisk företrädare uttala sig så slarvigt om ett företag. Hans ord skulle kunna påverka framtiden för ett helt samhälle när det gäller arbetstillfällen. Att som politiker inte noga undersöka saken med bägge parter innan ett så kraftfullt uttalande är under all kritik.

Stig Jansson gick i en artikel i tisdagstidningen till hårt angrepp mot både glasbruket och den styrande politiska majoriteten (S+V+MP).

”Finspångs kommun har i ett försök att rädda sin turistsatsning, satsat mängder av pengar på hantverksbyn och glasbruket, men ändå vill inte ägaren till glasbruket stå för sin del av uppgörelsen. Räcker det inte med att kommunen köpt fastigheten och tagit på sig saneringen av området? Hur kan man skriva på ett hyreskontrakt och sedan strunta i att betala hyran man kommit överens om, utan att ägaren tar steget till inkasso?”, sa Stig Jansson som också tyckte att ägarna till glasbruket borde skämmas som inte betalat hyra trots att kommunen köpt lokalerna och tagit ansvar för den förorenade marken där glasbruket står.

Bakgrunden som vi skrivit om många gånger är att glasbrukets ägare inte betalat hyran från och med tillträdesdagen 19 oktober 2015 till dags dato.

– Det är sant och det finns förklaringar till det. Men det är inte så att vi bara struntat i att betala hyran utan anledningar. Glasbruket har också fordringar på kommunen som inte är betalda, berättar Ulf Rosén.

Vad är det för fordringar?

– Från 19 oktober 2015 till 1 december 2016 betalade glasbruket elräkningarna för all el i hantverksbyn. De pengarna har vi inte fått av kommunen plus att det finns annat i hyresavtalet som inte stämmer med verkligheten. Det första hyresavtalet gäller ett objekt i ett betydligt bättre skick än det vi tog över. Det är det vi förhandlar om, förklarar Ulf Rosén.

Var glasbrukets egen el med i de fakturorna?

– Självklart inte. Vår egen el står vi för själva.

Den hyra som skulle ha betalats mellan oktober 2015 och december 2016 rör sig om 31 226 kronor exklusive moms per månad.

– Den hyra som vi menar är rimlig att betala rör sig om ungefär samma belopp som de fordringar vi har på kommunen. Men det är mindre än den ursprungliga hyresnivån eftersom vi tycker den är felaktig på grund av fastighetens skick, säger Ulf Rosén.

Det nya hyresavtalet som ska upp till politiskt beslut och som gäller från och med 1 januari 2017 är alltså på en lägre nivå.

– Så är det. Den nya hyran är förhandlad av Vallonbygdens förre vd tillsammans med mig och ger en mer marknadsmässig och rättvis hyra. Rejmyre och glasbruket har en bra framtid och vi är måna om att lösa det här tillsammans med kommunen. Det besked vi fått från kommunledningen är att vi ska avvakta för att få till en uppgörelse som innefattar hela perioden och alla frågor, poängterar Ulf Rosén.

När det gäller de obetalda elfakturorna så har kommunen bestridit dem med hänvisning till att de är oskäligt höga jämfört med tidigare år.

Fotnot: Tidigare artiklar i ämnet publicerades 9 december och 12 december och finns också att läsa på www.nt.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa