De har fått sin största order någonsin

Det är företagets största order någonsin och innebär flera nyanställningar. Sonstorps Mekaniska har gjort ett genombrott i infrastrukturbranschen.

12 februari 2019 06:00

Förra året lyckades företaget etablera sig i brotillverkningsbranschen. Nu har Sonstorps Mekaniska fått sin största order någonsin, runt 30 miljoner kronor. Företaget har anlitats av Züblin Scandinavia AB för att tillverka ledverk till miljardsatsningen Mälarprojektet.

– Det rör sig om fyra ledverk som ska levereras i etapper. Ledverken är totalt 800 meter och väger tusen ton, berättar Peter Abrahamsson, projektledare, Sonstorps Mekaniska.

Sjöfartsverket driver Mälarprojektet, vars syfte är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är tre kilometer lång.

– Dagens maxkapacitet för tankfartyg i kanalen är 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar 200 tankbilar. Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9 100 ton bränsle, det motsvarar cirka 300 tankbilar, betonar marknadschefen Mikael Abrahamsson.

Sonstorps Mekaniska har en av norra Europas största robotliner.

– Det är tack vare den vi kan räkna hem såna här stora kontrakt, påpekar Mikael Abrahamsson.

De lyfter även fram miljöaspekten.

– Det är mycket fokus på koldioxidutsläpp nuförtiden. Men vi har bara 15 mil till Södertälje. Det blir närproducerat av en svensk leverantör till skillnad mot om jobbet skulle gjorts av något utländskt företag. Det är jätteviktigt att tänka på miljön, påpekar Peter Abrahamsson.

Storordern medför att personalstyrkan växer.

– Vi har nyligen anställt en svetsare och behöver både fler svetsare och CNC-operatörer. Vi har cirka 35 medarbetare, inklusive inhyrd personal i dagsläget, informerar vd Patrick Sandberg.

Genom att säkra upp företagets klart största order är förhoppningen att ännu fler möjligheter ska öppnas i infrastrukturbranschen.

– Det här genombrottet gör att vi hoppas på att få fler liknande uppdrag, konstaterar Mikael Abrahamsson.

Mälarprojektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen och gångvägar.

En avgörande förutsättning är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson