Det är minst sagt högtryck på Häfla Bruk.

– Byggbranschen går för fullt och vi har massor att göra. Vi har så mycket jobb att vi inte hinner med, informerar Anders Schön.

Bruket är en modern industrianläggning med tillverkning av stål- och metallprodukter till bygg- och tillverkningsindustrin.

Artikelbild

| Platschefen Anders Schön visar lokalerna för laserskärning och bockning.

– Vi sysslar mest med tillverkning av trappor, gångbanor och räcken.

Företagets omsättning har ökat markant de senaste åren. Förra året var omsättningen 140 miljoner kronor.

– Vi har väldigt svårt att hitta konstruktörer och det finns alltid ett behov av duktiga svetsare, säger Anders Schön.

Bolaget har satsat tiotals miljoner kronor på investeringar och renoveringar av hela fabriken.

Artikelbild

| Marcus Mohlin arbetar vid "800-tonskantpressen".

– Vi har gjort om allt för att bygga en konkurrenskraftig anläggning. Nya kontorslokaler, svetshall och sträckmetallavdelning är några exempel. Arbetsmiljö, fräscha lokaler och att få folk att trivas är jätteviktigt. Personalen ska vara stolt över att jobba här. Nu har allt gjorts i ordning och vi behöver inte investera i lokaliteterna de närmaste 30 åren, säger han.

Företagets 80 anställda arbetar till 95 procent mot den inhemska marknaden. Resterande del går framförallt till de nordiska grannländerna. Häfla Bruk är exempelvis störst i Sverige på att tillverka sträckmetall.

Artikelbild

| Avfettningen vid varmförzinkningsavdelningen.

Personalstyrkan kommer framförallt från Rejmyre, Hävla med omnejd, Vingåker och Katrineholm.

Sören Karlsson från Rejmyre har arbetat på bruket i 20 år.

Artikelbild

| Brukets nya sträckmetallmaskin som driftsattes under våren.

– Innan dess var jag kock i 20 år. Det är nära till jobbet och bra personal, det betyder mycket. Sedan är det många olika arbetsmoment, säger Sören Karlsson.

Kunderna finns i hela landet.

Artikelbild

| Häfla Bruks platschef Anders Schön berättar att företaget har mängder av jobb och ett stort rekryteringsbehov av konstruktörer och svetsare.

– Vi har en oerhört bred kundbas, vilket gör att vi inte är så konjunkturkänsliga. Vi får till exempel många beställningar av smeder, säger Anders Schön.

Han har varit platschef i fem år och påpekar att företaget ligger långt fram inom CAD-området.

– Vi vill rita alla våra produkter i 3D och har ett projektsamarbete med Linköpings universitet. Det har blivit ett stort lyft för verksamheten. Förra året prisades vi på ett stort event i Borås, anordnat av Cadcraft, som det mest innovativa företaget inom integration mellan CAD- och ERP-system, konstaterar Anders Schön.