Finansministern om SCB: Oerhört allvarligt

SCB:s arbetslöshetsstatistik kommer att spela mindre roll för regeringen den närmaste tiden, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

Jag hade aldrig kunnat drömma om att det skulle vara fel på det här sättet, säger hon till TT.

14 november 2019 12:57

Finansministern fick precis som alla andra under förmiddagen ta del av SCB:s kraftigt reviderade arbetslöshetsstatistik, den som visar på felaktigheter ända tillbaka till sommaren 2018.

Magdalena Andersson betonar allvaret i felaktigheterna:

Vi tittar på en rad olika aktörer men det är klart att det är oerhört allvarligt att en statlig myndighet kommer med felaktig statistik, säger hon.

Såg konstigt ut

Just den stigande arbetslösheten har debatterats under hösten och togs till exempel upp i samband med Harpsundsmötet. Magdalena Andersson poängterar att man från finansdepartementets håll uppmärksammade siffrorna från SCB.

När man tittade på statistiken så påtalades det till SCB att siffrorna såg konstiga ut. Det var möten och telefonkontakt med SCB.

TT: Vad fick ni för respons?

Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Avslutat samarbetet

Myndigheten har sedan tidigare meddelat att man avslutar samarbetet med konsultbolaget Evry som gett felaktigt underlag. Man har också sagt att man ska under en tid trappa upp det egna insamlandet av data och jobba med kompletterande metoder.

Magdalena Andersson påpekar dock att det ger konsekvenser.

Andra källor kommer att spela en tyngre roll. Inte för att vi tror att det är fel hos SCB för de felen har rättats till, men man kommer kunna använda ett mindre underlag och det gör att felmarginalerna blir större.

TT: Du har alltså fortsatt förtroende för SCB?

Nu har man korrigerat statistiken och det är oerhört bra. Generellt sett kan man lita på SCB men det här var allvarligt och vi kommer naturligtvis från regeringens sida följa upp att man kvalitetssäkrar statistiken.

Följa upp

Civilminister Lena Micko (S) hade ett möte med SCB:s generaldirektör Joakim Stymne under onsdagen med anledning av den felaktiga statistiken. Hon bedömer att det var ett bra möte.

Jag upplever att generaldirektören och SCB tar det här på största möjliga allvar och att de gör något åt det, säger Lena Micko.

Regeringen planerar löpande kontakter och en regelbunden dialog med SCB i frågan, för att följa upp att felet inte upprepar sig.

Det är viktigt att allmänheten har förtroende för våra myndigheter. Kortsiktigt har det naggats i kanten. Nu arbetar man för att rätta till det och vi ska följa hur man fortsatt arbetar med frågan, säger Lena Micko.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Österberg/TT, Helena Wande/TT