Färre unga är arbetslösa

Ungdomsarbetslösheten minskar i länet. Det är den positiva nyheten i Arbetsförmedlingens senaste siffror.

11 september 2017 22:00

Det sker små förändringar i arbetslösheten i länet. Det visar statistiken för augusti månad i år jämfört med samma månad förra året. Antalet personer som fått arbete under augusti i länet är 1610 personer. Det är 140 personer färre än för motsvarande månad förra året. I Norrköping är den sammanlagda arbetslösheten oförändrad, precis som i Linköping. I bland annat Finspång, Motala och Valdemarsvik har den ökat. I Söderköping och Åtvidaberg sjunker den. Norrköping och Finspång har fortsatt högst arbetslöshet i länet med 12 respektive 10,6 procents arbetslöshet. I länet är arbetslösheten 8,5 procent i snitt.

– Det är små förändringar och arbetslösheten är kvar på en fortsatt hög nivå i Norrköping och Finspång. En orsak är att allt fler lämnar etableringsuppdraget. Många är också kvar i långtidsarbetslöshet. Samtidigt finns problemet med att arbetsgivarna inte hittar den arbetskraft man behöver. Utbildningsinsatser är en viktig fråga, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef Norrköping/Finspång/Valdemarsvik.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit i de flesta av länets kommuner och sjunker mer i Östergötland än för riket i genomsnitt. Enligt statistiken är den sjunkande ungdomsarbetslösheten störst i Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik. Högst ungdomsarbetslöshet i länet har Finspång. Där är över var femte ung mellan 18-24 år arbetslös.

– Att ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka är förstås positivt. Många unga kommer in på arbetsmarknaden. Sen är förstås siffrorna i Finspång oroväckande. Men jag vet att kommunen tillsammans med oss jobbar hårt med frågan, säger hon.

Det är fortfarande stor skillnad mellan utrikes och inrikes födda när det gäller arbetslöshet. I slutet av augusti var drygt 18 300 personer arbetslösa i länet. Ungefär 8 200 personer var inrikes födda och ungefär 10 100 var utrikes födda. Bland de utrikes födda hade arbetslösheten ökat med 900 personer. Bland de inrikes födda hade arbetslösheten minskat med nästan 600 personer. Inger Schroeder ser förklaringen i att allt fler lämnar etableringsuppdraget där nyanlända får första hjälpen för att förbereda sig för arbetsmarknaden.

– Många kom under 2015 till Sverige och nu börjar allt fler lämna etableringsuppdraget. Det gör att siffrorna blir så här. Samtidigt ser vi att många går till arbete. De utrikesfödda svarar för 35 procent av de inskrivna som fått jobb. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med augusti förra året, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga