Färre flög med SAS

6 december 2019 11:10

Antalet passagerare som flög med SAS i november sjönk med 0,5 procent till drygt 2,3 miljoner enligt nya siffror från bolaget.

Räknat utifrån måttet RPK (intäkter per kilometer) blev det däremot en ökning med 1,3 procent vilket också betydde en ökning av kabinfaktorn med 0,6 procent till 70,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT