Färre byggjobb nästa år

För andra året i rad minskar byggandet i Sverige nästa år. Och sysselsättningen faller, enligt Byggindustriernas nya prognos.

23 oktober 2019 06:01

Lågkonjunkturen är i kommande, det syns även i byggindustrin. I år sjunker bygginvesteringarna med totalt två procent och lika mycket nästa år, enligt branschorganisationens konjunkturrapport.

Senast vi hade en nedgång två år i rad var 2008–2009 i samband med finanskrisen, säger Byggindustriernas vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Faller trots behov

Men byggbranschen är tudelad. Framför allt väntas bostadsbyggandet fortsätta ned ytterligare brant nästa år. Och det på en marknad som fortfarande har ett stort underskott av bostäder.

Det skiljer 20 000 bostäder per år jämfört med Boverkets analyser av behovet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Samtidigt växer byggmarknaden för anläggningar och infrastruktur. Så om sysselsättningen bedöms minska på bostadssidan så lär det fortsatt behövas arbetskraft till olika infrastruktursatsningar. Och det på en byggarbetsmarknad som fortfarande har brist på folk på många håll.

Det här blir förstås utmaningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, att slussa människor till byggen där det behövs folk.

Stockholm rasar

Totalt sett väntas antalet sysselsatta i byggbranschen minska med 7 000 personer nästa år, från en historiskt sett hög nivå, strax över 350 000 anställda i år.

Framför allt knakar bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, men det mesta har redan skett. Mellan 2018 och 2020 handlar det om en nedgång på 27 procent och sedan 2017 en halvering. Stockholms roll som tillväxtmotor för svensk ekonomi hotas därmed, enligt Catharina Elmsäter-Svärd. Enligt henne är de hårdare lånereglerna en stor bov i dramat, dels från bankerna men även de stramare kreditreglerna från myndigheterna.

Mot slutet av nästa år kan botten vara nådd i storstäderna, enligt vad bygglovsansökningarna indikerar.

Fakta: Byggandet i siffror
SektorInvesteringar 2018 (miljarder kr)Förändring 2019 (%)Förändring 2020 (%)
Bostäder262–8–5
Nybyggnad150–12–10
Ombyggnad83+1+1
Fritidshus12–25–10
Lokaler185+3–1
Privat109+3–1
Offentligt76+20
Anläggningar96+3+4
Privat48+4+2
Offentligt48+3+6
Summa bygginvesteringar543–2–2
Källa. Byggindustrierna
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT